ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

File wwsse

Studia podyplomowe

powrót

CHCESZ SZYBKO ZNALEŹĆ DOBRĄ PRACĘ -

STUDIUJ U NAS -

PRAWIE 100% PEWNOŚCI UZYSKANIA PRACY

- czytaj więcej 


REKRUTACJA CIĄGŁA!


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY MOŻNA POBRAĆ W DZIEKANACIE WWSSE


W GODZ. 8.00- 15.00 - PONIEDZIAŁEK, WTOREK, CZWARTEK, PIĄTEK,


W GODZ. 8.00 - 18.00 - W ŚRODĘ,


WYPEŁNIĆ NA MIEJSCU I KOMPLET DOKUMENTÓW OD RAZU POZOSTAWIĆ.


IM SZYBCIEJ TYM LEPIEJ!

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY MOŻNA POBRAĆ TAKŻE ZE STRONY UCZELNI,


PATRZ TAKŻE REKRUTACJA ONLINE !!!

 

Kandydaci na studia mogą rejestrować się online. Poniżej link do strony.

 

https://portal.wwsse.pl/

 

Instrukcja do logowania znajduję się w poniższym linku.

 

https://portal.wwsse.pl/Login/CandidateGuide

 

 

 

ULGI DLA STUDENTÓW

 

 1. Ulga prorodzinna.

 

Jeżeli w naszej Uczelni równocześnie studiują 2 osoby z tej samej rodziny (mąż – żona; brat – siostra; rodzic – dziecko) wówczas osoba opłacająca niższe czesne może być zwolniona za zgodą Rektora (po złożeniu odpowiedniego podania) z  czesnego o 50%.

 

2. Ulga z tytułu  studiowania na 2 specjalnościach lub na 2 kierunkach studiów równocześnie.

 

Jeżeli student studiuje równocześnie na 2 specjalnościach lub na 2 kierunkach studiów wówczas może być zwolniony (po złożeniu odpowiedniego podania) z czesnego o 50 %   z tej specjalności lub kierunku, na którym opłata czesnego jest niższa.

 

3. Ulga z tytułu  studiowania na 2  kierunkach studiów podyplomowych równocześnie.

 

Jeżeli student studiuje równocześnie na 2  kierunkach studiów podyplomowych wówczas może być zwolniony (po złożeniu odpowiedniego podania) z czesnego o 50 %  z tego kierunku, na którym opłata czesnego jest niższa.

 

4. Ulga z tytułu studiowania na studiach II stopnia i studiach podyplomowych – ulga 50% na studia podyplomowe (po złożeniu odpowiedniego podania).

*Podanie można pobrać: Strefa studenta -> Druki do pobrania -> Stypendium Rektora ze środków własnych Uczelni (podanie należy złożyć w Dziekanacie do dnia 30 września). Stypendium obowiązuje na dany rok akademicki, na który zostało złożone podanie.


NAJNIŻSZE CZESNE W REGIONIE!

WPISOWE: 150 ZŁ

 

1. Wymagania podstawowe w procesie rekrutacji:

- ukończone studia wyższe, tj. posiadanie jednego z dyplomów: licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera;
- złożenie kompletu dokumentów.


2. Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony formularz podania.
2. Kopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia (licencjackich, inżynierskich) lub

studiów II stopnia (magisterskich) (oryginał do wglądu)

3. Kopię suplementu (oryginał do wglądu)
4. Ksero dowodu osobistego
5. 2 fotografie legitymacyjne

 

3. Informacje dla kandydatów:

Nabór na studia podyplomowe odbywa się w trybie ciągłym. Uruchomienie i termin rozpoczęcia danej specjalności zależy od ilości złożonych podań.


drukuj do góry