ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Studia podyplomowe

powrót

KANDYDACI!

Każdy kto ukończył studia pierwszego lub drugiego stopnia może zostać studentem studiów podyplomowych Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej.

 

 

KANDYDACI,

Zgodnie z projektem Rozporządzenia MNiSW nie ma studiów podyplomowych dających uprawnienia do nauczania w przedszkolu i klasach I-III. Absolwentów studiów licencjackich z tego kierunku możemy przyjąć na czwarty rok jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. W sytuacji różnic programowych na studiach licencjackich z innych uczelni lub pokrewnej specjalności możemy przyjąć na odpowiedni rok po weryfikacji suplementu. 

Informujemy, że w przypadku wejścia w życie zmian w Rozporządzeniu w sprawie standardów kształcenia nauczycieli ogłoszonych przez MNiSW, może nastąpić ewentualna zmiana programów oraz kosztów kształcenia na studiach podyplomowych.

 


Wymagane dokumenty:

 STUDIA PODYPLOMOWE:


  • wypełniony formularz podania, PODANIE TUTAJ
  • dyplom ukończenia studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) lub studiów II stopnia (magisterskich) (kserokopia - oryginał do wglądu),
  • suplement (kserokopia – oryginał do wglądu),
  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu),
  • 2 fotografie legitymacyjne,
  • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisywana w momencie składania dokumentów) propozycja umowy ZAPOZNAJ SIĘ

  

REJESTRACJA ONLINE  

 

INSTRUKCJA DO LOGOWANIA 


 

OPŁATY ORAZ ULGI DLA STUDENTÓW

 1. Ulga prorodzinna.

 

Jeżeli w naszej Uczelni równocześnie studiują 2 osoby z tej samej rodziny (mąż – żona; brat – siostra; rodzic – dziecko) wówczas osoba opłacająca niższe czesne może być zwolniona za zgodą Rektora (po złożeniu odpowiedniego podania) z  czesnego o 50%**.

 

2. Ulga z tytułu  studiowania na 2 specjalnościach lub na 2 kierunkach studiów równocześnie.

 

Jeżeli student studiuje równocześnie na 2 specjalnościach lub na 2 kierunkach studiów wówczas może być zwolniony (po złożeniu odpowiedniego podania) z czesnego o 50 %   z tej specjalności lub kierunku, na którym opłata czesnego jest niższa**.

 

3. Ulga z tytułu  studiowania na 2  kierunkach studiów podyplomowych równocześnie.

 

Jeżeli student studiuje równocześnie na 2  kierunkach studiów podyplomowych wówczas może być zwolniony (po złożeniu odpowiedniego podania) z czesnego o 50 %  z tego kierunku, na którym opłata czesnego jest niższa**.

 

4. Ulga z tytułu studiowania na studiach II stopnia i studiach podyplomowych – ulga 50% na studia podyplomowe** (po złożeniu odpowiedniego podania).

 

*Podanie można pobrać: Strefa studenta -> Druki do pobrania -> Stypendium Rektora ze środków własnych Uczelni (podanie należy złożyć w Dziekanacie do dnia 30 września). Stypendium obowiązuje na dany rok akademicki, na który zostało złożone podanie.


**Ulgi nie łączą się. Studentów obowiązuje tylko jedna ulga.

  

Opłaty za studia w roku akademickim 2019/2020

STUDIA PODYPLOMOWE

WPISOWE: 150 ZŁ

Kierunek/specjalność

wpisowe

Czesne za semestr

Czesne miesięczne / płatne przez 5 m-cy w semestrze/

PEDAGOGIKA

Przygotowanie pedagogiczne (3 sem)

150

850

170

Organizacja i zarządzanie oświatą  (2 sem)

150

1200

240

Logopedia (4 sem)

150

1200

240

Neurologopedia (2 sem)

150

1800

360

Terapia pedagogiczna  (3 sem)

150

1000

200

Terapia pedagogiczna i socjoterapia (3 sem)

150

850

170

Doradztwo zawodowe i edukacyjne z coachingiem (3 sem)

150

850

170

Doradztwo zawodowe i edukacyjne z coachingiem i nauczanie przedsiębiorczości  (3 sem)

150

850

170

Coaching i mentoring w edukacji (2 sem)

150

1250

250

Resocjalizacja i socjoterapia  (3 sem)

150

850

170

Badania społeczne i rynkowe (2 sem)

150

1500

300

Asystent osoby starszej (2 sem)

150

1200

240

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) (3 sem)

150

1200

240

Wspomaganie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu (3 sem)

150

850

170

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (3 sem)

150

850

170

Tyflopedagogika (3 sem)

150

850

170

Surdopedagogika (3 sem)

150

850

170

Koncepcja planu daltońskiego w zintegrowanej edukacji przedszkolnej I wczesnoszkolnej (2 sem)

150

600

120

Diagnoza i terapia pedagogiczna z elementami pedagogiki Montessori i Planu Daltońskiego (3 sem)

150

1000

200

Diagnoza i terapia pedagogiczna z elementami neurodydaktyki (3 sem)

150

850

170

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna (3 sem)

150

1000

200

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami neurodydaktyki (3 sem)

150

850

170

Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z elementami pedagogiki Montessori i Planu Daltońskiego (3 sem)

150

1000

200

Bibliotekoznawstwo i wiedza o kulturze (3 sem)

150

1000

200

Bibliotekoznawstwo (3 sem)

150

850

170

Profilaktyka  i diagnoza uzależnień oraz zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży

(3 sem)

150

1000

200

Edukacja włączająca i integracyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

(3 sem)

150

850

170

Edukacja dla bezpieczeństwa (3 sem)

150

850

170

Integracja sensoryczna (3 sem)

150

1400

280

Matematyka dla nauczycieli (3 sem)

150

850

170

Fizyka  dla nauczycieli (3 sem)

150

850

170

Chemia  dla nauczycieli (3 sem)

150

850

170

Geografia  dla nauczycieli (3 sem)

150

850

170

Przedsiębiorczość  dla nauczycieli (3 sem)

150

850

170

EKONOMIA

Podstawy przedsiębiorczości (2 sem)

150

1200

240

Zarządzanie zasobami ludzkimi  (2 sem)

150

1250

250

Rachunkowość i podatki (2 sem)

150

1250

250

Finanse i bankowość (2 sem)

150

1250

250

Ekonomika przedsiębiorstw (2 sem)

150

1250

250

INFORMATYKA

Specjalność nauczycielska – informatyka i technologie informacyjne (3 sem)

150

1200

240

Informatyka stosowana (2 sem)

150

1200

240

Nauczanie informatyki i zajęcia komputerowe z programowaniem (3 sem)

150

850

170

DIETETYKA

Edukacja zdrowotna z dietoprofilaktyką (2 sem)

150

1250

250

 

drukuj do góry