bahis siteleri canli bahis bedava bahis casino siteleri

ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Studia I stopnia

powrót

REKRUTACJA

 

NA ROK AKADEMICKI 2022/2023 

 

    wase.edu.pl (KLIKNIJ TUTAJ) 

 


 

 

KANDYDACI!

Każdy kto ukończył szkołę średnią i posiada świadectwo dojrzałości może zostać studentem Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej.

Liczba punktów zdobyta na maturze z danego przedmiotu nie jest brana pod uwagę podczas procesu rekrutacji.

 

Wymagane dokumenty:

 STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE LUB INŻYNIERSKIE):

 

 • wypełniony formularz podania, PODANIE TUTAJ
 • świadectwo dojrzałości (kserokopia - oryginał do wglądu),
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu),
 • 1 fotografia legitymacyjna,
 • zdjęcie legitymacyjne na płycie CD w formacie JPG.
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisywana w momencie składania dokumentów) 

 

Wymagane dokumenty:

 STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE):

 

 • wypełniony formularz podania, PODANIE TUTAJ
 • dyplom ukończenia studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) lub studiów II stopnia (magisterskich) (kserokopia - oryginał do wglądu),
 • suplement (kserokopia – oryginał do wglądu),
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu),
 • 1 fotografia legitymacyjna,
 • zdjęcie legitymacyjne na płycie CD w formacie JPG.
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisywana w momencie składania dokumentów) 

 

Wymagane dokumenty:

 STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE:

 

 • wypełniony formularz podania, PODANIE TUTAJ
 • świadectwo dojrzałości (kserokopia - oryginał do wglądu),
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu),
 • 1 fotografia legitymacyjna,
 • zdjęcie legitymacyjne na płycie CD w formacie JPG.
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisywana w momencie składania dokumentów) 

 

REJESTRACJA ONLINE  

 

INSTRUKCJA DO LOGOWANIA 

 

OPŁATY:

 

Opłaty  dla osób rozpoczynających studia STACJONARNE oraz NIESTACJONARNE w roku akademickim 2021/2022

WPISOWE: 0 ZŁ!

STUDIA I STOPNIA

kierunek

czesne za rok

czesne za semestr

Czesne miesięczne

1 rata do 01.10

Kolejne raty (8 rat)

01.11 – 01.06

Pedagogika

3200

1600

640

320

Praca socjalna

3200

1600

640

320

Ekonomia

3200

1600

640

320

Informatyka

3500

1750

700

350

Dietetyka

3200

1600

640

320

Filologia: angielska, germańska, rosyjska

3500

1750

700

350

STUDIA II STOPNIA

Pedagogika

3500

1750

700

350

Ekonomia

3500

1750

700

350

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

4000

2000

800

400

 

*dodatkowo: koszty przechowywania dokumentów w kwocie 600 zł, płatne w ostatnim semestrze nauki

*opłata za wydanie legitymacji studenckiej 22 zł

 
 

 

ULGI DLA STUDENTÓW 

 1. Ulga prorodzinna.

 

Jeżeli w naszej Uczelni równocześnie studiują 2 osoby z tej samej rodziny (mąż – żona; brat – siostra; rodzic – dziecko) wówczas osoba opłacająca niższe czesne może być zwolniona za zgodą Rektora (po złożeniu odpowiedniego podania) z  czesnego o 50%.

 

2. Ulga z tytułu  studiowania na 2 specjalnościach lub na 2 kierunkach studiów równocześnie.

 

Jeżeli student studiuje równocześnie na 2 specjalnościach lub na 2 kierunkach studiów wówczas może być zwolniony (po złożeniu odpowiedniego podania) z czesnego o 50 %   z tej specjalności lub kierunku, na którym opłata czesnego jest niższa.

 

3. Ulga z tytułu  studiowania na 2  kierunkach studiów podyplomowych równocześnie.

 

Jeżeli student studiuje równocześnie na 2  kierunkach studiów podyplomowych wówczas może być zwolniony (po złożeniu odpowiedniego podania) z czesnego o 50 %  z tego kierunku, na którym opłata czesnego jest niższa.

 

4. Ulga z tytułu studiowania na studiach II stopnia i studiach podyplomowych – ulga 50% na studia podyplomowe (po złożeniu odpowiedniego podania).

5. Ulgi nie łączą się. Studentów obowiązuje tylko jedna ulga.

*Podanie można pobrać: Strefa studenta -> Druki do pobrania -> Stypendium Rektora ze środków własnych Uczelni (podanie należy złożyć w Dziekanacie do dnia 30 września). Stypendium obowiązuje na dany rok akademicki, na który zostało złożone podanie.

 

 


 

CHCESZ SZYBKO ZNALEŹĆ DOBRĄ PRACĘ -

STUDIUJ U NAS -

PRAWIE 100% PEWNOŚCI UZYSKANIA PRACY

 


REKRUTACJA CIĄGŁA!

WSTĘP NA STUDIA WOLNY!

       NAJNIŻSZE CZESNE W REGIONIE!       

WYSOKIE STYPENDIA! 

czytaj więcej 


RODZAJE, TEMATYKA I METODYKA PRAC DYPLOMOWYCH

NA KIERUNKU EKONOMIA -

ICH PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE - czytaj więcej 


RODZAJE, TEMATYKA I METODYKA PRAC INŻYNIERSKICH

NA KIERUNKU INFORMATYKA -

ICH PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE - czytaj więcej 

 

 

drukuj do góry