ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

File wwsse

Studia I stopnia

powrót

CHCESZ SZYBKO ZNALEŹĆ DOBRĄ PRACĘ -

STUDIUJ U NAS -

PRAWIE 100% PEWNOŚCI UZYSKANIA PRACY

- czytaj więcej 


REKRUTACJA CIĄGŁA!

WSTĘP NA STUDIA WOLNY!

       NAJNIŻSZE CZESNE W REGIONIE!       

WYSOKIE STYPENDIA! 

czytaj więcej 


RODZAJE, TEMATYKA I METODYKA PRAC DYPLOMOWYCH

NA KIERUNKU EKONOMIA -

ICH PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE - czytaj więcej 


RODZAJE, TEMATYKA I METODYKA PRAC INŻYNIERSKICH

NA KIERUNKU INFORMATYKA -

ICH PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE - czytaj więcej 


 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY MOŻNA POBRAĆ W DZIEKANACIE WWSSE


W GODZ. 8.00- 15.00 - PONIEDZIAŁEK, WTOREK, CZWARTEK, PIĄTEK,


W GODZ. 8.00 - 18.00 - W ŚRODĘ,


WYPEŁNIĆ NA MIEJSCU I KOMPLET DOKUMENTÓW OD RAZU POZOSTAWIĆ.


IM SZYBCIEJ TYM LEPIEJ!

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY MOŻNA POBRAĆ TAKŻE ZE STRONY UCZELNI,


PATRZ TAKŻE REKRUTACJA ONLINE !!!


Kandydaci na studia mogą rejestrować się online. Poniżej link do strony.


https://portal.wwsse.pl/

 


Instrukcja do logowania znajduję się w poniższym linku.


https://portal.wwsse.pl/Login/CandidateGuide

 

 

ULGI DLA STUDENTÓW

 1. Ulga prorodzinna.

 

Jeżeli w naszej Uczelni równocześnie studiują 2 osoby z tej samej rodziny (mąż – żona; brat – siostra; rodzic – dziecko) wówczas osoba opłacająca niższe czesne może być zwolniona za zgodą Rektora (po złożeniu odpowiedniego podania) z  czesnego o 50%.

 

2. Ulga z tytułu  studiowania na 2 specjalnościach lub na 2 kierunkach studiów równocześnie.

 

Jeżeli student studiuje równocześnie na 2 specjalnościach lub na 2 kierunkach studiów wówczas może być zwolniony (po złożeniu odpowiedniego podania) z czesnego o 50 %   z tej specjalności lub kierunku, na którym opłata czesnego jest niższa.

 

3. Ulga z tytułu  studiowania na 2  kierunkach studiów podyplomowych równocześnie.

 

Jeżeli student studiuje równocześnie na 2  kierunkach studiów podyplomowych wówczas może być zwolniony (po złożeniu odpowiedniego podania) z czesnego o 50 %  z tego kierunku, na którym opłata czesnego jest niższa.

 

4. Ulga z tytułu studiowania na studiach II stopnia i studiach podyplomowych – ulga 50% na studia podyplomowe (po złożeniu odpowiedniego podania).

*Podanie można pobrać: Strefa studenta -> Druki do pobrania -> Stypendium Rektora ze środków własnych Uczelni (podanie należy złożyć w Dziekanacie do dnia 30 września). Stypendium obowiązuje na dany rok akademicki, na który zostało złożone podanie.


NAJNIŻSZE CZESNE W REGIONIE!


1. Zasady rekrutacji, należy:

Wypełnić formularz zgłoszeniowy
Dołączyć wymagane dokumenty tj:
- kopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
- 2 fotografie legitymacyjne
- ksero dowodu osobistego

Należy zapoznać się z propozycją umowy o warunkach odpłatności w Wielkopolskiej Wyższej Szkole Społeczno - Ekonomicznej w Środzie Wlkp. i zostanie ona podpisana w momencie składania dokumentów. Kandydat na studia lub student może indywidualnie ustalać postać umowy z Rektorem  (jeżeli ma wątpliwości lub zastrzeżenia).

 

UWAGA => REKRUTACJA CIĄGŁA

 

2. Opłaty - INFORMACJA DOTYCZY STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019


KIERUNEK: PEDAGOGIKA, PRACA SOCJALNA, DIETETYKA

OPŁATY ZA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

WPISOWE – brak

CZESNE – za I semestr studiów 1.500 zł, za cały rok 3.000 zł

Płatne:

- w całości w kwocie  3.000 zł  do 01 października

- semestralnie -  za pierwszy semestr  w kwocie 1.500 zł  do 01 października

                      - za drugi semestr  w kwocie 1.500 zł do 01 marca

-  w ratach
- I rata w kwocie 600 zł do 01 października
- II rata w kwocie 300 zł do 01 listopada
- III rata w kwocie 300 zł do 01 grudnia
- IV rata w kwocie 300 zł do 01 stycznia
- V rata w kwocie 300 zł do 01 lutego
- VI rata w kwocie 300 zł do 01 marca
- VII rata w kwocie 300 zł do 01 kwietnia
- VIII rata w kwocie 300 zł do 01 maja
- IX rata w kwocie 300 zł do 01 czerwcaSpecjalność: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna i język angielski lub niemiecki

OPŁATY ZA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

WPISOWE – brak

CZESNE – za I semestr studiów 1.700 zł, za cały rok 3.400 zł

Płatne:

- w całości w kwocie  3.400 zł  do 01 października

- semestralnie -  za pierwszy semestr  w kwocie 1.700 zł  do 01 października

                      - za drugi semestr  w kwocie 1.700 zł do 01 marca

-  w ratach
- I rata w kwocie 680 zł do 01 października
- II rata w kwocie 340 zł do 01 listopada
- III rata w kwocie 340 zł do 01 grudnia
- IV rata w kwocie 340 zł do 01 stycznia
- V rata w kwocie 340 zł do 01 lutego
- VI rata w kwocie 340 zł do 01 marca
- VII rata w kwocie 340 zł do 01 kwietnia
- VIII rata w kwocie 340 zł do 01 maja
- IX rata w kwocie 340 zł do 01 czerwca
KIERUNEK: INFORMATYKA

OPŁATY ZA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

WPISOWE – brak

CZESNE – za I semestr studiów 1.700 zł, za cały rok 3.400 zł

Płatne:

- w całości w kwocie  3.400 zł  do 01 października

- semestralnie -  za pierwszy semestr  w kwocie 1.700 zł  do 01 października

                      - za drugi semestr  w kwocie 1.700 zł do 01 marca

-  w ratach
- I rata w kwocie 680 zł do 01 października
- II rata w kwocie 340 zł do 01 listopada
- III rata w kwocie 340 zł do 01 grudnia
- IV rata w kwocie 340 zł do 01 stycznia
- V rata w kwocie 340 zł do 01 lutego
- VI rata w kwocie 340 zł do 01 marca
- VII rata w kwocie 340 zł do 01 kwietnia
- VIII rata w kwocie 340 zł do 01 maja
- IX rata w kwocie 340 zł do 01 czerwca
 

KIERUNEK: EKONOMIA

OPŁATY ZA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

WPISOWE – brak


CZESNE – za I semestr studiów 1.500 zł, za cały rok 3.000 zł

Płatne:

- w całości w kwocie  3.000 zł  do 01 października

- semestralnie -  za pierwszy semestr  w kwocie 1.500 zł  do 01 października

                      - za drugi semestr  w kwocie 1.500 zł do 01 marca

-  w ratach
- I rata w kwocie 600 zł do 01 października
- II rata w kwocie 300 zł do 01 listopada
- III rata w kwocie 300 zł do 01 grudnia
- IV rata w kwocie 300 zł do 01 stycznia
- V rata w kwocie 300 zł do 01 lutego
- VI rata w kwocie 300 zł do 01 marca
- VII rata w kwocie 300 zł do 01 kwietnia
- VIII rata w kwocie 300 zł do 01 maja
- IX rata w kwocie 300 zł do 01 czerwca
drukuj do góry