ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Struktura

powrót

Struktura organizacyjna Wielkopolskiej  Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wlkp.

 

Rektor – prof. zw. dr hab Ireneusz Kubiaczyk

 

Prorektorzy –  prof. zw. dr  hab. Jerzy  Babiak

                        prof. WWSSE dr hab. Przemysław Frąckowiak

Kwestor – mgr Karolina Kromolicka

 

Wydział Nauk o Wychowaniu

Dziekan Wydziału  Nauk o Wychowaniu -  prof. WWSSE dr Dorota Domagała

  

Zakłady Wydziału  Nauk o Wychowaniu

 

 

  1. Zakład Pedagogiki Wsparcia i Pomocy Społecznej -   Kierownik – prof. WWSSE dr hab. Przemysław Frąckowiak

                  / seminarium naukowe - poniedziałek  godz. 16.00/

 prof. nzw. dr hab. Ryszard Nazar

 prof. zw. dr hab. Jerzy Modrzewski

 prof. nzw. dr hab. Antoni Szczuciński

 prof. WWSSE dr Jolanta Spętana

 prof. WWSSE dr Danuta Krzysztofiak

 mgr  Piotr Ruszkiewicz

 

 2.        Zakład  Socjologii Edukacji  -     Kierownik – prof. WWSSE  dr  Jakub Andrzejczak

                   / seminarium naukowe - poniedziałek  godz. 16.00/

prof. zw. dr hab. Zbyszko  Melosik

prof. nzw. dr hab. Agnieszka Gromkowska - Melosik

prof. nzw. dr hab. Tomasz Gmerek

prof. nzw. dr hab. Jan Włodarek

          

3.     Zakład Dydaktyki - Kierownik -  prof. nzw. dr hab. Maria Korcz

      / seminarium doktorskie - poniedziałek  godz. 16.00/

 mgr Agnieszka Bartosik

 mgr Magdalena Bartoszak - Pacyńska

 mgr Magdalena Filipiak

 mgr  Andrzej Gniotowski

 mgr Justyna Jarzyna

 mgr Agnieszka Jaskuła - Hauke

 mgr Anna Tabaczka

 mgr Piotr Maciejewski

        Maciej Ziemier

 

 

 4. Zakład Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej - Kierownik - prof. nzw. dr hab. Maria Burtowy

     / seminarium doktorskie - poniedziałek  godz. 16.00/

  prof. nzw. dr hab. Hanna Krauze –Sikorska       

  prof. WWSSE dr Dorota Domagała

  mgr  Maria Frąckowiak

  mgr  Agnieszka Posłuszna – Burtowy

           Magdalena Wyduba

           Klaudia Jakubowska

 

 5.     Zakład Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej   -  Kierownik -  prof. nzw. dr hab Kazimierz Kotlarski

                 / seminarium naukowe - poniedziałek  godz. 16.00/

  prof. nzw. dr hab. Ignacy Kuźniak

  prof. WWSSE dr Józef Jermacz

  prof. WWSSE Andrzej Moniak

  mgr  Jacek Nowaczyk

 

Wydział Ekonomiczny

Dziekan Wydziału Ekonomicznego   -  prof. WWSSE dr inż. Artur Kisiołek

 

Instytut Ekonomii

Dyrektor Instytutu – prof. nzw. dr hab. Wojciech Piotr

 

Zakłady Instytutu Ekonomii

1.     Zakład Ekonomiki przedsiębiorstw i zarządzania kadrami -  Kierownik – prof. nzw. dr hab. Wojciech Piotr

      / seminarium naukowe - poniedziałek  godz. 16.00/

prof. zw. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk

prof. nzw. dr hab. Andrzej Stąsiek

prof. WWSSE dr inż. Artur Kisiołek

dr Joanna Rachocka

mgr inż. Kinga Gabryelewicz 

mgr inż Andrzej Bartosik

 

 2.     Zakład Rachunkowości finansowej - Kierownik – prof. zw. dr hab. Wiktor Gabrusewicz

          / seminarium naukowe - poniedziałek  godz. 16.00/

prof. nzw. dr hab.  Anna Iwańczuk - Kaliska

prof. WWSSE dr Piotr Dworniczak

 

3.      Zakład Finansów i bankowości - Kierownik – prof. zw. dr hab. Jerzy Babiak

      / seminarium naukowe - poniedziałek  godz. 16.00/

 prof. nzw. dr hab Aneta Sikorska - Nowak

 dr Krzysztof Urbaniak

mgr inż. Katarzyna Jastrząb

 

 

4.     Zakład Ekonomi przestrzennej -  Kierownik – prof. zw.  dr hab. Waldemar Ratajczak

       / seminarium naukowe - poniedziałek  godz. 16.00/

prof. nzw. dr hab. Tomasz Bogajewski

dr Zbigniew Kalisz

 

Instytut Informatyki

Dyrektor – prof. zw. dr hab. Mirosław Krzyśko

 1.      Zakład informatyki stosowanej -  Kierownik – prof. zw. dr hab. Mirosław Krzyśko

         / seminarium naukowe - poniedziałek  godz. 16.00/

prof. WWSSE dr Jerzy Stankiewicz

doc. dr inż. Arkadiusz Majewski

dr Grzegorz Nowak

mgr inż Piotr Kubiaczyk

 

2.  Zakład algorytmiki -  Kierownik – prof. nzw. dr hab. Zbigniew Palka

       / seminarium naukowe - poniedziałek  godz. 16.00/

prof. WWSSE dr Sergiusz Maćkowiak

doc. dr Tomasz Kowalski

mgr M. Kostka

 

 

Kierownicy Studiów Podyplomowych

Studia Podyplomowe  na Wydziale Nauk o Wychowaniu – kierunek pedagogika

Kierownik – prof. nzw. dr hab. Maria Burtowy

 

Studia Podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym – kierunek ekonomia

Kierownik – prof. zw. dr  hab. Jerzy  Babiak

 

Studia Podyplomowe  na Wydziale Ekonomicznym

 – kierunek informatyka

Kierownik – prof. zw. dr  hab. Ireneusz Kubiaczyk 

 

Dział  Współpracy Zagranicznej

Kierownik – mgr Monika Ciszewska

                     mgr Marta Hauke

 

Pracownia języków obcych

Kierownik –  mgr  Hanna Ratajska-Sobik

 mgr  Karolina Górniak

 mgr Łukasz Korcz

 mgr Małgorzata Rauhut-Multaniak

 mgr Magdalena Filipiak

 

Kierownik praktyk studenckich – prof. zw.dr hab. Ireneusz Kubiaczyk

 

Redakcja czasopisma pedagogicznego

„Próby i szkice humanistyczne”

Rada Naukowa

Maria Burtowy (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;  Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno – Ekonomiczna w Środzie Wlkp. ),

Mariusz Cichosz  ( Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy),

Marek Furmanek (Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze),

Krystyna Marzec – Holka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy),

Ireneusz Kubiaczyk (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu;  Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno – Ekonomiczna  w Środzie Wlkp.),

Zbyszko Melosik (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu),

Anna Nowak ( Uniwersytet  Śląski w Katowicach),

Jerzy Modrzewski (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu),

Wielisława Osmańska-Furmanek (Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze),

Andrzej Radziewicz- Winnicki (Uniwersytet  Śląski w Katowicach),

Ewa Syrek (Uniwersytet  Śląski w Katowicach),

Maria Korcz Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu),

Anatoil Demianchuk (Międzynarodowego Uniwersytetu Społeczno - Humanistycznego w Równym), 

J. Pelekh (Międzynarodowego Uniwersytetu Społeczno - Humanistycznego w Równym). 

 

Konsultacja naukowa numeru

Prof. zw. dr hab. Jerzy Modrzewski

 

Rada Wydawnicza

prof. zw. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk (przewodniczący) 

prof. nzw. dr hab. Maria Burtowy,

prof. nzw. dr hab. Marek Furmanek,

prof.zw. dr hab. Zbyszko Melosik,

prof. dr hab. Wielisława Osmańska-Furmanek,

doc. dr Przemysław Frąckowiak

 

Zespół Redakcyjny

Redaktor naczelny                        -  doc. dr Przemysław Frąckowiak

Zastępca redaktora naczelnego - doc. dr Jolanta Spętana

Sekretarz redakcji                        -  

 

 Redakcja pisma ekonomicznego

 „ Studies of economic and social processes”

Rada Naukowa

Władysław Balicki (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu ),

Ireneusz Kubiaczyk ( Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno – Ekonomiczna  w Środzie Wlkp.),

Wojciech Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno – Ekonomiczna w Środzie Wlkp. ),

Joseph Vargo (Pacific University  USA),

Waldemar Ratajczak (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno – Ekonomiczna w Środzie Wlkp.),

Henryk J. Runka (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno – Ekonomiczna w Środzie Wlkp. ),

Jarosław Sosnowski (Uniwersytet Łódzki),

Antoni Szczuciński (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno – Ekonomiczna w Środzie Wlkp.),

Wiesław Waszkielewicz (Akademia Górniczo – Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie).

 

Zespół Redakcyjny

Redaktor naczelny                        -  Jerzy Babiak

Zastępca redaktora naczelnego      -  Artur Kisiołek

Członkowie: Anna Iwańczuk - Kaliska

 

Dziekanat i Sekretariat ZSA

Kierownik dziekanatu –      mgr Monika Ciszewska

                                       mgr Marta Hauke

                                       mgr Karolina Kubiak

                                       Natalia Przybylska

                                       Marta Kaźmierczak

 

                             

drukuj do góry