ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

rekrutacja-2010

powrót

STUDIA MAGISTERSKIE

 

od 01.01.2010r.
na kierunku PEDAGOGIKA w specjalnościach:

 

 

1. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
2. Pedagogika resocjalizacyjna i praca socjalna
3. Pedagogika ogólna

 

 

Rekrutacja trwa!!!

 

Szczegóły na stronie: www.wwsse.pl w zakładce Rekrutacja:

Rekrutacja na studia I stopnia

Rekrutacja na studia II stopnia

Rekrutacja na studia podyplomowe

 

 

- Opłaty za studia licencjackie w roku akademickim 2010/2011
bez zmian.

 

- Opłaty za studia magisterskie w roku akademickim 2010/2011
1500 zł - za semestr lub w ratach 300 zł x 10 m-cy

 

- Opłaty za studia stacjonarne: o 50% wyższe

 

W czasie studiów II stopnia można równolegle studiować na studiach podyplomowych
- Opłaty za równoległe studia podyplomowe do uzgodnienia


 

 

 

 

drukuj do góry