ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Informacje ogólne

powrót

 

 

 

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSW.ZNU.6022.38.2016.4.ŁA z dnia 03.06.2016 r.oraz nr ZNN.6022.48.3.2016.3.AN z dnia 16.11.2016 Zamiejscowy Wydział Nauk Społecznych w  Kaliszu Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno - Ekonomicznej w Środzie Wlkp.  otrzymał uprawnienia do prowadzenia na kierunku PEDAGOGIKA i EKONOMIA studiów I stopnia /skany decyzji w pliku poniżej/.


BUDYNEK DYDAKTYCZNY WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH W KALISZU 

UL. RZEMIEŚLNICZA 6   KALISZ


DOKUMENTY REKRUTACYJNE NALEŻY SKŁADAĆ W DZIEKANACIE WYDZIAŁU NA UL. GÓRNOŚLĄSKIEJ 56  W KALISZU 


 

Budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kaliszu jest budynkiem przeznaczonym w soboty i niedziele zgodnie z potrzebami dla Wydziału Nauk Społecznych w Kaliszu WWSSE. W budynku znajdują się 2 duże sale wykładowe, 22 sale ćwiczeń, 5 pracowni językowych w tym 2 wyposażone w system audio ze stanowiskami słuchawkowymi, 5 sal komputerowych, biblioteka i czytelnia oraz zaplecze gastronomiczne. WWSSE będzie także korzystało z pomieszczeń budynku biurowego zlokalizowanego przy ul.Górnośląskiej 56 w jego skład wchodzi: dziekanat, sala konferencyjna z zapleczem multimedialnym, pracownia komputerowa dostępna dla studentów oraz mała sala wykładowa.

 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH W KALISZU ZAPRASZA NA STUDIA I STOPNIA

NA KIERUNKU PEDAGOGIKA W NASTĘPUJĄCYCH SPECJALNOŚCIACH:NA KIERUNKU EKONOMIA W NASTĘPUJĄCYCH SPECJALNOŚCIACH:


 

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH W KALISZU 

ZAPRASZA RÓWNIEŻ NA STUDIA PODYPLOMOWE  =>czytaj więcej


 

RAPORT MNiSW

    Ukazał się raport opracowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (http://absolwenci.nauka.gov.pl/) przedstawiający sytuację absolwentów szkół wyższych w Polsce na rynku pracy od momentu uzyskania dyplomu. Okazało się, że niemal 100% absolwentów WWSSE w Środzie Wlkp. po uzyskaniu dyplomu – w ciągu pierwszego roku pracuje już na umowę o pracę. Szczegółowe badania pokazują, że 96,7% absolwentów średzkiej uczelni studiów II stopnia (magisterskich) i 95,9% absolwentów studiów I stopnia (licencjackich) podjęło pracę na umowę o pracę. Wynik ten nie obejmuje absolwentów pracujących na podstawie umów o dzieło oraz umów zlecenia. Wynik ten jest jednym z najlepszych w Polsce. WWSSE kształci na studiach magisterskich, licencjackich i podyplomowych na kierunkach pedagogika, ekonomia, informatyka i praca socjalna w różnych specjalnościach.drukuj do góry