bahis siteleri canli bahis bedava bahis casino siteleri

ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Informacje ogólne

powrót

  

UWAGA STUDENCI KOŃCZĄCY STUDIA W 2021 R.

 

E-obiegówka – Dziekanat drukuje w dniu złożenia dokumentów do obrony /Minimum na tydzień przed złożeniem dokumentów do obrony należy rozliczyć się z uczelnianą biblioteką oraz uiścić na indywidualny numer konta czesne za studia + opłatę za koszty przechowywania dokumentów studenta przez 50 lat zgodnie z umową/. Przypominamy, że e-obiegówkę należy sprawdzić logując się do swojego konta na portalu e-student, zakładka płatności, e-obiegówka. Jeśli wszystko jest prawidłowo następujące komunikaty powinny wyglądać tak:

 

KWESTURA – OK (brak długu);

 

BIBLIOTEKA – OK (brak książek do oddania).

 


EGZAMIN DYPLOMOWY

W WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH W KALISZU

 – ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

 

 W związku z egzaminem dyplomowym odbywającym się na terenie uczelni (Wydziału Nauk Społecznych w Kaliszu) ustala się następujące zasady bezpieczeństwa w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19: 

 

 1. Egzamin dyplomowy odbywa się w sali o odpowiednim metrażu.
 2. W trakcie egzaminu dyplomowego zachowana jest odpowiednia odległość pomiędzy Studentem a Członkami Komisji Egzaminu Dyplomowego.
 3. Student stawia się na egzamin dyplomowy o godzinie uprzednio wskazanej przez Promotora.
 4. Student przybywa na egzamin dyplomowy bez osób towarzyszących.
 5. Student stawia się na egzamin dyplomowy w środkach ochrony osobistej, tj. maseczka itd.
 6. Na egzaminie dyplomowym licencjackim znosi się tradycyjne losowanie kartkowe pytań – pytania będą zadawane w formie ustnej przez Komisję.
 7. Student jest zaopatrzony we własne artykuły piśmiennicze, tj. długopis i kartkę, które zabiera ze sobą po zakończeniu egzaminu dyplomowego.
 8. Student jest witany i żegnany przez Komisję Egzaminu Dyplomowego bez kontaktu bezpośredniego (bez podania ręki).
 9. Komisja Egzaminu Dyplomowego weryfikuje tożsamość Studenta na podstawie danych zawartych w protokole egzaminacyjnym.
 10. Znosi się element weryfikacji tożsamości Studenta na podstawie przekazanego Komisji Egzaminu Dyplomowego do wglądu dowodu osobistego/legitymacji studenckiej.
 11. Student zajmuje miejsce w sali wskazane przez Komisję Egzaminu Dyplomowego, po uprzednim zdezynfekowaniu rąk.
 12. Student może wnieść do sali własny napój (wodę mineralną) i po egzaminie dyplomowym zabiera ją ze sobą z sali.
 13. Komisja Egzaminu Dyplomowego przekazuje gratulacje Studentowi wyłącznie ustnie.
 14. Po zakończeniu egzaminu i wysłuchaniu wyniku obrony, student opuszcza budynek WWSSE.
 15. Po zakończeniu egzaminu sala jest wietrzona i dezynfekowana.

 

WYMAGANE DOKUMENTY DO OBRONY W 2021 ROKU DLA STUDENTÓW

III ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH

 

Uprzejmie informujemy, iż w roku akademickim 2020/2021 studenci III roku studiów licencjackich na obecnych kierunkach: pedagogika, ekonomia

  

są zwolnieni z obowiązku przygotowania pisemnej pracy dyplomowej.

 

Na III roku studiów prowadzone jest seminarium dyplomowe przygotowujące do ustnego egzaminu dyplomowego oraz przygotowania zaliczeniowej pracy pisemnej.

 

W związku z powyższym do obrony studenci studiów licencjackich składają:

 

 

 1. Legitymację studencką.

 

 1. Dzienniczek praktyk wraz ze skierowaniem (jeżeli wcześniej student nie dostarczył).

 

 1. Zaświadczenie o zrealizowanych godzinach z wychowania fizycznego (studenci studiów stacjonarnych, którzy nie zaliczyli wcześniej wf).

 

 

 Student zobowiązany jest do okazania się:

 

 1. Uzupełnionymi ocenami w systemie e-student (składając dokumenty do obrony wymagane jest zaliczenie wszystkich przedmiotów).

 

 1. Rozliczoną e-obiegówka (należy rozliczyć się z uczelnianą biblioteką oraz uiścić na subkonto studenta czesne oraz opłatę za koszty przechowywania dokumentów przez 50 lat zgodnie z podpisaną umową – przed składaniem dokumentów.

 

 

Osoby, które wcześniej rozliczyły się z praktyk i złożyły zaświadczenie o wychowaniu fizycznym legitymację mogą dostarczyć do Dziekanatu w wyznaczonym dniu obrony przed egzaminem.

 

Natomiast studenci, którzy nie rozliczyli się z praktyk oraz wf zobowiązani są dostarczyć lub przesłać pocztą do Dziekanatu brakujące dokumenty nie później niż na 7 dni roboczych przed wyznaczonym terminem obrony.

 
Filia Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej - Wydział Nauk Społecznych

w  Kaliszu otrzymał uprawnienia do prowadzenia na kierunkach


 PEDAGOGIKA, EKONOMIA, DIETETYKA studiów I stopnia.

  

DOKUMENTY REKRUTACYJNE NALEŻY SKŁADAĆ W DZIEKANACIE WYDZIAŁU: 

 Wydział Nauk Społecznych w Kaliszu
Dziekanat i Biuro Obsługi Studentów Wydziału Nauk Społecznych w Kaliszu
ul. Częstochowska 44
62-800 Kalisz
Infolinia : +48 501647336
            +48 884042828
tel.: (+48) 660 760 322
e-mail: dziekanat.kalisz@wwsse.pl

Godziny pracy: 9.00-17.00 (za wyjątkiem wtorku)

 

 

 

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH W KALISZU ZAPRASZA NA STUDIA I STOPNIA

NA KIERUNKU PEDAGOGIKA W NASTĘPUJĄCYCH SPECJALNOŚCIACH:NA KIERUNKU EKONOMIA W NASTĘPUJĄCYCH SPECJALNOŚCIACH:


 • Ekonomiczne i prawne aspekty w administracji

 • Ekonomika przedsiębiorstw i zarządzanie kadrami  => czytaj więcej 

 

NA KIERUNKU DIETETYKA W NASTĘPUJĄCYCH SPECJALNOŚCIACH: 

 

 • Poradnictwo dietetyczne
 • Dietetyka w sporcie i rekreacji 

 

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH W KALISZU 

ZAPRASZA RÓWNIEŻ NA STUDIA PODYPLOMOWE  =>czytaj więcej


 

RAPORT MNiSW

    Ukazał się raport opracowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (http://absolwenci.nauka.gov.pl/) przedstawiający sytuację absolwentów szkół wyższych w Polsce na rynku pracy od momentu uzyskania dyplomu. Okazało się, że niemal 100% absolwentów WWSSE w Środzie Wlkp. po uzyskaniu dyplomu – w ciągu pierwszego roku pracuje już na umowę o pracę. Szczegółowe badania pokazują, że 96,7% absolwentów średzkiej uczelni studiów II stopnia (magisterskich) i 95,9% absolwentów studiów I stopnia (licencjackich) podjęło pracę na umowę o pracę. Wynik ten nie obejmuje absolwentów pracujących na podstawie umów o dzieło oraz umów zlecenia. Wynik ten jest jednym z najlepszych w Polsce. WWSSE kształci na studiach magisterskich, licencjackich i podyplomowych na kierunkach pedagogika, ekonomia, informatyka i praca socjalna w różnych specjalnościach.drukuj do góry