ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Informacje ogólne

powrót

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe na kierunkach PEDAGOGIKA,  EKONOMIA, INFORMATYKA i DIETETYKA

w różnych specjalnościach:

PEDAGOGIKA

 • Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa i biblioterapia
 • Coaching i mentoring w edukacji
 • Doradztwo zawodowe i edukacyjne z coachingiem
 • Doradztwo zawodowe i edukacyjne z coachingiem i nauczanie przedsiębiorczości
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika)
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika)
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)
 • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Koncepcja planu daltońskiego w zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Logopedia
 • Nauczanie informatyki i zajęcia komputerowe z programowaniem
 • Neurologopedia
 • Organizacja i zarządzanie oświatą
 • Pedagogika korekcyjna (Terapia pedagogiczna)
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i pedagogika korekcyjna
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Wczesne wspomaganie rozwoju


EKONOMIA

 • Ekonomika przedsiębiorstw
 • Finanse i bankowość 
 • Rachunkowość i podatki 
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

 INFORMATYKA

 • Informatyka i technologie informacyjne 
 • Informatyka stosowana

DIETETYKA
 • Edukacja zdrowotna z dietoprofilaktyką

UWAGA => REKRUTACJA CIĄGŁA

drukuj do góry