ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W WWSSE W związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych na uczelniach informujemy, że zajęcia dydaktyczne w WWSSE zostają zawieszone w terminie od 12.03.2020 r. do końca roku akademickiego. Sposób odrobienia odwołanych zajęć zostanie podany na kolejnych zajęciach. Prosimy o regularne sprawdzanie naszej strony internetowej, poczty e-mailowej oraz portalu studenckiego. czytaj dalej
STYPENDIA DLA STUDENTÓW - ROZDZIELONE Uczelnia przyznała na II semestr roku akademickiego 2019/2020 - 233 stypendia. W II semestrze roku akademickiego 2019/2020 WWSSE wypłaci swoim studentom około 700 tys zł. Maksymalna kwota przyznanego stypendium socjalnego wynosi 930 zł miesięcznie, stypendium Rektora dla najlepszych studentów – 850 zł oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych 350 zł. Najwyższa kwota łącznego stypendium, jaką otrzymują studenci WWSSE w Środzie Wlkp. co miesiąc to 1710 zł, a więc jest to kwota znacznie przekraczająca czesne, które w naszej Uczelni wynosi na studiach I stopnia na kierunku pedagogika, praca socjalna, ekonomia, dietetyka 300 zł ; na kierunku ekonomia, informatyka, filologia 340 zł miesięcznie, a na studiach II stopnia na kierunku pedagogika i ekonomia - 340 zł miesięcznie, na jednolitych studiach magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - 400 zł miesięcznie. czytaj dalej
LEGITYMACJE STUDENCKIE AUTOMATYCZNIE PRZEDŁUŻONE Szanowni Państwo! Przypominamy, że podczas zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania Uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i doktoranckie oraz legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. czytaj dalej
1st International e-Conference "The world in the age of pandemic and post-pandemic period” W dniach 20-21.05.2020 Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adamia Mickiewicza w Poznaniu, przy wsparciu Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej, Jean Monnet Centre of Excellence oraz Polskiego Towarzystawa Polityki Społecznej czytaj dalej
ZAPOMOGI DLA STUDENTÓW - III TERMIN WNIOSKÓW czytaj dalej
Przekaż 1% podatku Prosimy o przekazanie 1% podatku na wsparcie kształcenia uczniów i studentów szkół założonych przez Fundację Edukacja lub leczenie Zosi Balcerowskiej. czytaj dalej
CZAS PRACY DZIEKANATU WWSSE W związku z zawieszeniem zajęć na Uczelni spowodowanym pandemią KORONAWIRUSA informujemy, że Uczelnia jest NIECZYNNA do odwołania. Dziekanat pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-15.00 oraz w środy od 8.00-18.00 telefon: 61 222 45 56, tel. kom. 784 950 640, e-mail: info@wwsse.pl czytaj dalej
ZALECENIA DLA STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW NAUKI POWRACAJĄCYCH Z ZAGRANICY czytaj dalej
INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA UCZELNI W ZWIĄZKU Z POTENCJALNYM RYZYKIEM ZARAŻENIA czytaj dalej
KRONIKA WWSSE Z okazji 25-lecia... czytaj dalej