ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Zarządzanie zasobami ludzkimi

powrót

Studia podyplomowe w zakresie: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Kwalifikacje:
Studia przygotowują do pracy jako menedżer lub samodzielny specjalista ds. zasobów ludzkich m.in. w przedsiębiorstwach, organizacjach samorządowych, firmach doradczych. Szczególnie w: działach personalnych w przedsiębiorstwach, agencjach head hunterskich, agencjach pracy tymczasowej, Wojewódzkich i Powiatowych Urzędach Pracy, Miejskich i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej, organizacjach wykorzystujących środki unijne Europejskich Funduszy .


Program studiów obejmuje między innymi takie przedmioty jak*:

 1. Organizacja i zarządzanie
 2. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 3. Prawo pracy
 4. Polityka rynku pracy i kształtowanie postaw przedsiębiorczości
 5. Psychologia osobowości
 6. Komunikacja interpersonalna
 7. Podstawy doradztwa zawodowego
 8. Rekrutacja i selekcja pracowników
 9. Polityka szkoleniowa i rozwój pracowników
 10. Ocena i audyt personalny
 11. Organizacja działu personalnego w przedsiębiorstwie
 12. Teorie motywacji
 13. Technologie informacyjne w zarządzaniu

 

 

Ilość semestrów : 2
Ilość godzin: 190 h

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać osoby, posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich).

drukuj do góry