ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Terapia pedagogiczna

powrót

KANDYDACI,

informujemy, że w przypadku wejścia w życie zmian w Rozporządzeniu w sprawie standardów kształcenia nauczycieli ogłoszonych przez MNiSW, może nastąpić ewentualna zmiana programów oraz kosztów kształcenia na studiach podyplomowych.Studia podyplomowe w zakresie: Terapii pedagogicznej

Kwalifikacje
Studia przeznaczone są dla nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne. Studia dają kwalifikacje do prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej ( zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, korekcyjno - kompensacyjne) w przedszkolu, szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych. 


Program studiów obejmuje takie przedmioty jak:

I. Przygotowanie psychologiczno - pedagogiczne specjalne:

1. Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
2. Wybrane problemy pedagogiki specjalnej
3. Wspieranie zatrudnienia i rehabilitacja osób niepełnosprawnych - organizacja i podstawy prawne
4. Subdyscypliny pedagogiki specjalnej
5. Diagnostyka pedagogiczna
6. Warsztat umiejętności socjoterapeutycznych
7. Zaburzenia i terapia pedagogiczna
8. Wprowadzenie do logopedii
9. Psychologiczne aspekty rozowju mowy
10. Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole - podstawy prawne 

 

 

II. Dydaktykę specjalną

1. Dydaktyka specjalna
2. Metodyka zajęć korekcyjno - kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego
3. Metodyka zajęć korekcyjno - kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania
4. Metodyka zajęć korekcyjno - kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki
5. Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego

 

III. Praktykę


Ilość semestrów : 3
Ilość godzin: 350 h
Opłaty: Wpisowe: 150 zł;  Czesne: 1000 zł/sem - płatne w całości lub w ratach (zgodnie z umową).

drukuj do góry