ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Profilaktyka i diagnoza uzależnień oraz zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży

powrót

KANDYDACI,

informujemy, że w przypadku wejścia w życie zmian w Rozporządzeniu w sprawie standardów kształcenia nauczycieli ogłoszonych przez MNiSW, może nastąpić ewentualna zmiana programów oraz kosztów kształcenia na studiach podyplomowych.Studia podyplomowe w zakresie: Profilaktyki i diagnozy uzależnień oraz zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży


Celem studiów jest: wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje dotyczące: rozpoznawania zagrożeń, stawiania diagnozy w obszarze uzależnień i zaburzeń zachowania oraz podejmowania właściwej interwencji, prowadzenia pierwszego kontaktu i poradnictwa, projektowania i realizacji programów profilaktycznych, psychoedukacyjnych, psychokorekcyjnych i terapeutycznych, wdrażania strategii profilaktycznych i terapeutycznych.

 

 

Program studiów obejmuje takie przedmioty jak:

Strona w budowie


Ilość semestrów : 3

Opłaty: Wpisowe: 150 zł;  Czesne: 1000 zł/sem - płatne w całości lub w ratach (zgodnie z umową).

drukuj do góry