ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Podstawy przedsiębiorczości

powrót

Studia podyplomowe w zakresie: Podstawy przedsiębiorczości

Kwalifikacje:
Uczestnicy studiów (posiadający odpowiednie kwalifikacje pedagogiczne) nabywają prawo do nauczania przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości.


Program studiów obejmuje między innymi takie przedmioty jak*:

 

1. Podstawy zarządzania
2. Marketing w przedsiębiorstwie
3. Mikroekonomia
4. Makroekonomia
5. Mechanizmy kształtowania postaw przedsiębiorczości
6. Komunikacja werbalna i niewerbalna
7. Planowanie karier
8. Polityka rynku pracy
9. Techniki negocjacji
10. Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej
11. Prawo handlowe, prawo podatkowe, prawo pracy
12. Asertywność
13. Organizacyjno - prawne podstawy działalności gospodarczej]
14. Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie
15. Zarządzanie zasobami ludzkimi
16. Dynamika zespołu pracowniczego
17. Cywilizacyjne funkcje edukacji
18. Europejskie standardy edukacyjne
19. Dydaktyka podstaw przedsiębiorczości
20. Komputer w nauczaniu przedsiębiorczości
21. Metoda projektów w nauczaniu przedsiębiorczości
22. Seminarium dyplomowe


* Uczelnia zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w planie studiów

 

Ilość semestrów: 2
Ilość godzin: 350 h

drukuj do góry