ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Pedagogika korekcyjna (Terapia pedagogiczna)

powrót

Studia podyplomowe w zakresie:  Pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej)


Studia przeznaczone są dla nauczycieli posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela.


Kwalifikacje
 Studia dają kwalifikację niezbędne do zarządzania szkołą lub placówką oświatową. 


Program studiów obejmuje takie przedmioty jak:

I. Przygotowanie psychologiczno - pedagogiczne specjalne:

1. Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
2. Wybrane problemy pedagogiki specjalnej
3. Wspieranie zatrudnienia i rehabilitacja osób niepełnosprawnych - organizacja i podstawy prawne
4. Subdyscypliny pedagogiki specjalnej
5. Diagnostyka pedagogiczna
6. Warsztat umiejętności socjoterapeutycznych
7. Zaburzenia i terapia pedagogiczna
8. Wprowadzenie do logopedii
9. Psychologiczne aspekty rozowju mowy
10. Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole - podstawy prawne 

 

 

II. Dydaktykę specjalną

1. Dydaktyka specjalna
2. Metodyka zajęć korekcyjno - kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego
3. Metodyka zajęć korekcyjno - kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania
4. Metodyka zajęć korekcyjno - kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki
5. Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego

 

III. Praktykę


Ilość semestrów : 3
Ilość godzin: 350 h

drukuj do góry