ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i wspomagan

powrót

KANDYDACI,

informujemy, że w przypadku wejścia w życie zmian w Rozporządzeniu w sprawie standardów kształcenia nauczycieli ogłoszonych przez MNiSW, może nastąpić ewentualna zmiana programów oraz kosztów kształcenia na studiach podyplomowych.Studia podyplomowe w zakresie: Oligofrenopedagogika (edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną) i wspomaganie rozwoju oraz edukacja osób ze spektrum Autyzmu.


Kwalifikacje

Studia dają kwalifikacje do nauczania i prowadzenia terapii dzieci z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego przygotowują do pracy m. in.: w szkołach specjalnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, szkołach integracyjnych, ośrodkach wczesnej diagnozy i interwencji oraz ośrodkach szkolno – wychowawczych oraz przygotowują do organizowania i realizacji wspomagania rozwoju oraz pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych (specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych) oraz w innych placówkach kształcących uczniów z zespołem Aspergera i spektrum autyzmu.

Program studiów obejmuje takie przedmioty jak:

1. Diagnostyka psychopedagogiczna

2. Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii

3. Wybrane problemy pedagogiki specjalnej

4. Dydaktyka specjalna

5. Oligofrenologopedia

6. Rewalidacja indywidualna

7. Subdyscypliny pedagogiki specjalnej

8. Metodyka nauczania i wychowania uczniów niepełnosprawnych intelektualnie

9. Metodyka kształcenia i rehabilitacja osób z umiarkowaną, znaczną oraz głęboką niepełnosprawnością intelektualną

10. Oligofrenopedagogika

11. Wspieranie zatrudnienia oraz rehabilitacja osób niepełnosprawnych - organizacja i podstawy prawne

12. Dziecko z upośledzeniem umysłowym, autyzmem, zespołem Aspergera - prawo oświatowe, instytucje, przepisy

13. Technologie informacyjne w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie

14. Rewalidacja i rehabilitacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera

15. Wczesna interwencja, dzieci z grupy ryzyka

16. Komunikacja wspomagająca i alternatywna

17. Metodyka pracy z dzieckiem z Autyzmem i zespołem Aspergera na poszczególnych etapach kształcenia

18. Wsparcie i współpraca z rodziną w procesie diagnostycznym oraz terapeutycznym

19. Żywienie dzieci z Autyzmem i zespołem Aspergera

20. Kompetencje nauczycieli i terapeutów pracujących z dziecmi z autyzmem i zespołem Aspergera

21. Elementy integracji  sensorycznej

22. Autyzm i zespół Aspergera wczesne wykrywanie, diagnoza, klasyfikacja

23. Praktyka w zakresie kształcenia i wychowania osób z autyzmem i zespołem Aspergera

24. Praktyka w zakresie oligofrenopedagogiki


Ilość semestrów: 3
Ilość godzin: 390 godz. + 240 godz. praktyk
Opłaty: Wpisowe: 150 zł;  Czesne: 1000 zł/sem - płatne w całości lub w ratach (zgodnie z umową).

drukuj do góry