ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

IV Studencka Sesja Naukowa - 12.12.2018 r. nt. Wymiary wsparcia wobec wybranych problemów jednostki, rodziny i wspólnoty lokalnej czytaj dalej
I Międzyuczelniane Seminarium Studenckich Kół Naukowych z cyklu: Od projektu do profesjonalizmu nt. Integracyjny kapitał środowisk studenckich czytaj dalej
Konferencja w WWSSE - 15.09.2018 r. Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i w szkole czytaj dalej
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Konteksty efektywności..." Kapitał i deficyt pedagogiki wsparcia społecznego. Od wykluczenia do integracji. czytaj dalej
III Studencka Sesja Naukowa Pedagogika i praca socjalna wobec wyzwań współczesnej rzeczywistości. Od teorii do praktyki - 12.12.2017 r. czytaj dalej
V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Idea społeczeństwa dla wszystkich. Współczesne obszary wykluczenia i wsparcia na wybranych etapach życia człowieka czytaj dalej
II Studencka Sesja Naukowa Oblicza wolontariatu i działalności prospołecznej w środowisku lokalnym. Potrzeby i wyzwania. czytaj dalej
Konferencja w WWSSE - 07.06.2016 r. Kompleksowe wspomaganie małego dziecka z zaburzeniami w rozwoju. czytaj dalej
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Pomoc psychologiczno-pedagogiczna wobec zjawiska wykluczenia społecznego na różnych etapach życia. Modele pomagania. czytaj dalej
I Studencka Sesja Naukowa Społeczno-edukacyjne uwarunkowania procesu adaptacji na wybranych etapach życia czytaj dalej