ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Informatyka stosowana

powrót

Studia podyplomowe w zakresie: Informatyka stosowana


Cel studiów: zdobytą wiedzę i umiejętności absolwent będzie mógł wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności techniczne w zakresie obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania, a także będzie twórczym projektantem rozwiązań w sytuacjach niekonwencjonalnych, wymagających interdyscyplinarnego spojrzenia i myślenia algorytmicznego.


Program studiów obejmuje takie przedmioty jak:

Strona w budowie


Ilość semestrów : 2

Opłaty: Wpisowe: 150 zł;  Czesne: 1200 zł/sem - płatne w całości lub w ratach (zgodnie z umową).

drukuj do góry