ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Informacje ogólne

powrót

Kierunek: PEDAGOGIKA

Opis specjalności oraz profil absolwenta:

 

Informacje ogólne


Pedagogika jest teoretyczną podstawą edukacji, szerzy wiedzę na temat norm i wartości dydaktycznych, a także przygotowuje do odpowiedzialnego i samodzielnego wypełniania obowizków społecznych. 

 

Wydział Nauk o Wychowaniu WWSSE oferuje naukę na sześciu specjalnościach. Do grona naszych wykładowców należą m.in.:  prof. zw. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk, prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik, prof. nzw. dr hab. Maria Burtowy, prof. nzw. dr hab. Maria Korcz, doc. dr Dorota Domagała, doc. dr Przemysław Frąckowiak.

 Absolwent studiów zawodowych Wydziału Nauk o Wychowaniu - Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno - Ekonomicznej na kierunku pedagogika uzyskuje szeroką wiedzę ogólnopedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną, niezbędną do podjęcia działalności pedagogicznej zarówno w szkole, jak i w innych placówkach oświatowo-wychowawczych.

 Program edukacji na Wydziale Nauk o Wychowaniu, kierunek pedagogika zakłada, że absolwent powinien nie tylko znać dorobek pedagogiki, socjologii, psychologii, orientować się w głównych ustaleniach dotyczących problematyki etyki pedagoga, biomedycznych podstaw rozwoju i wychowania człowieka, ale również opanować praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania i doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego.

drukuj do góry