ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

powrót

Studia podyplomowe w zakresie: Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu


Studia adresowane są dla osób posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela.


Kwalifikacje

Studia dają kwalifikacje do nauczania i prowadzenia terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, przygotowują do pracy m.in.: w szkołach specjalnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, szkołach integracyjnych, ośrodkach wczesnej diagnozy i interwencji oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Program studiów obejmuje takie przedmioty jak:

Strona w budowie

 

Ilość semestrów: 3

drukuj do góry