ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Bibliotekoznawstwo i Wiedza o Kulturze

powrót

KANDYDACI,

informujemy, że w przypadku wejścia w życie zmian w Rozporządzeniu w sprawie standardów kształcenia nauczycieli ogłoszonych przez MNiSW, może nastąpić ewentualna zmiana programów oraz kosztów kształcenia na studiach podyplomowych.Studia podyplomowe w zakresie: Bibliotekoznawstwo i Wiedza o kulturze


Kwalifikacje

Celem jest przygotowanie nauczycieli do realizowania zadań określonych w podstawie programowej nauczania Wiedzy o kulturze oraz uprawnienia do zajmowania stanowiska bibliotekarza we wszystkich typach placówek oświatowych.

 

Program studiów obejmuje takie przedmioty jak:

1. Bibliotekoznawstwo i bibliotekarstwo
2. Praca bibliotek szkolnych i pedagogicznych
3. Metodyka pracy z czytelnikiem, wybrane problemy czytelnictwa
4. Literatura dla dzieci i młodzieży
5. Informacja naukowa
6. Technika pracy umysłowej
7. Biblioterapia
8. Kompetencje interpersonalne bibliotekarza
9. Historia ksiązki i bibliotek
10. Metodyka pracy bibliotekarza
11. Wstęp do filozofii
12. Wstęp do historii sztuki
13. Wiedza o filmie i teatrze
14. Metodyka nauczania Wiedzy o kulturze
15. Podstawa programowa nauczania Wiedzy o kulturze jako mapa treści
16. Emisja głosu
17. Technologie informatyczne i multimedialne w bibliotece oraz w nauczaniu Wiedzy o kulturze.
18. Sztuka europejska z historią muzyki i sztuki.
19. Kultura słowa
20. Warsztat kompetencji interpersonalnych nauczyciela Wiedzy o kulturze.
21. Praktyka w zakresie bibliotekoznawstwa
22. Praktyka w zakresie nauczania Wiedzy o kulturze

 

Ilość semestrów: 3

Ilość godzin: 400 godz. + 120 godz. praktyk

Opłaty: Wpisowe: 150 zł;  Czesne: 1000 zł/sem - płatne w całości lub w ratach (zgodnie z umową).

drukuj do góry