ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Asystent osoby starszej

powrót

KANDYDACI,

informujemy, że w przypadku wejścia w życie zmian w Rozporządzeniu w sprawie standardów kształcenia nauczycieli ogłoszonych przez MNiSW, może nastąpić ewentualna zmiana programów oraz kosztów kształcenia na studiach podyplomowych.
Studia podyplomowe w zakresie: Asystent osoby starszej

Studia mają charakter doskonalący.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rozwijającego się obecnie sektora opieki, jak i usług pomocowych oraz aktywizujących adresowanych do seniorów, studia przygotowują do podejmowania roli profesjonalisty wspomagającego osoby starsze w różnych sferach życia, zgodnie z ich zróżnicowanymi potrzebami. 


Program studiów obejmuje:

I. Interdyscyplinarne podstawy wiedzy gerontologicznej

1. Podstawy geriatrii
2. Psychologia starzenia się i starości
3. Starość w aspekcie socjopedagogicznym 

 

 II. Opieka i wsparcie w zakresie potrzeb socjalno - bytowych i zdrowotnych seniora

1. Polityka społeczna wobec starości i ludzi starych
2. Funkcjonowanie i organizacja systemu wsparcia osób starszych w Polsce i za granicą
3. Podstawy organizacji i zarządzania prywatnych podmiotów opieki nad seniorem
4. Metodyka pracy socjalnej z seniorem
5. Rehabilitacja gerontologiczna
6. Podstawy pielęgnacji osoby starszej
7. Opieka paliatywna i hospicyjna
8. Dietetyka wieku podeszłego
9. Trening funkcji poznawczych
10. Kodeks etyczny opiekuna seniora 

 

 III. Aktywizacja i wspomaganie rozwoju osób starszych

 1. Warsztat integracji międzypokoleniowej
 2.  Warsztat aktywizacji społeczno - kulturalnej
 3. Biblioterapia w pracy z seniorem
 4.  Muzykoterapia w pracy z seniorem
5. Terapia reminiscencja w pracy z seniorem
6. Komunikacja interpersonalna w pracy z seniorem
7. Elementy coachingu w pracy z seniorem

IV. Praktyka Ilość semestrów : 2
Ilość godzin: 195 godz. 
Opłaty:  Wpisowe  150 zł;   czesne 1200 zł/sem - płatne w całości lub w ratach (zgodnie z umową).

drukuj do góry