ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Zasady rekrutacji

powrót

REKRUTACJA NADAL TRWA - ZAPRASZAMY

 


 

 

NIE ZWLEKAJ ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

 

Zgodnie z ustawową likwidacją studiów podyplomowych i studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika o specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, osoby zainteresowane uzyskaniem tytułu magistra serdecznie zapraszamy na jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Absolwenci studiów licencjackich mogą obiegać się o przyjęcie na IV rok studiów.

 

 

MOŻLIWOŚĆ PRZYJĘCIA NA WYŻSZY ROK STUDIÓW NA KIERUNEK PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

 

Student, który chce być przyjęty na dowolny rok studiów na kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jednolite (5 letnie) studia magisterskie  może złożyć podanie o przyjęcie do Dziekana. Warunkiem przyjęcia jest zaliczenie w Uczelni wyższej przedmiotów z lat wcześniejszych  według  naszego programu studiów dla kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Dopuszczalne jest warunkowe przyjęcie z możliwością uzupełnienia co najwyżej 4 różnic programowych z lat wcześniejszych.

 

 

 

Wymagane dokumenty:

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE:

  

  • wypełniony formularz podania, PODANIE TUTAJ
  • świadectwo dojrzałości (kserokopia - oryginał do wglądu),
  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu),
  • 1 fotografia legitymacyjna,
  • zdjęcie legitymacyjne na płycie CD w formacie JPG,
  • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisywana w momencie składania dokumentów) propozycja umowy ZAPOZNAJ SIĘ

 

 REJESTRACJA ONLINE  

  

INSTRUKCJA DO LOGOWANIA 

 

drukuj do góry