ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

ZAPOMOGI DLA STUDENTÓW - III TERMIN WNIOSKÓW

powrót

Student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, może ubiegać się z uczelni o zapomogę z funduszu stypendialnego.
W szczególności podstawą wnioskowania o wsparcie może być utrata przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu spowodowana ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego.

Proszę studentów, którzy znaleźli się w takiej sytuacji o składanie wniosków wraz z udokumentowaniem sytuacji.

Na tej podstawie Uczelnia będzie mogła zwrócić się do Ministerstwa o dodatkowe dotacje i po przyznaniu tych dotacji Rektor rozdzieli te pieniądze w 100 %.

Pierwszy termin składania wniosków o zapomogę – 31.03.2020.

Drugi termin składania wniosków o zapomogę - 20.04.2020. 

Trzeci termin składania wniosków o zapomogę - 15.05.2020.

Wnioski należy złożyć w wersji elektronicznej – skanem na adres email: info@wwsse.pl wpisując w temacie ZAPOMOGA LOSOWA.

 

Rektor WWSSE

Prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk

drukuj do góry