bahis siteleri canli bahis bedava bahis casino siteleri

ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Współpraca międzynarodowa

powrót
Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna w Środzie Wlkp. kształci studentów Ukrainy, na podstawie wspólnych programów zatwierdzonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  Polski i  Ministerstwo Ukrainy.
Studenci z Ukrainy zainteresowani studiami w Polsce w Wielkopolskiej Wyższej Szkole Społeczno - Ekonomicznej w Środzie Wlkp. mogą zgłaszać się do Międzynarodowego Uniwersytetu Społeczno - Humanistycznego w Równym.Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna w Środzie Wlkp. współpracuje z Międzynarodowym Uniwersytetem Ekonomiczno - Humanistycznym w Równym oraz Akademią Technologii Rekreacyjnej i Prawa w Łucku.


Współpraca międzynarodowa
Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno - Ekonomicznej

W dniach 26-27 października 2017 r. w Równem na Ukrainie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa

pt. „THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF HIGHT SCHOOL AND ECONOMICS DEVELOPMENT IN THE XXI CENTURY “.
Jej organizatorami był Międzynarodowy Uniwersytet Nauk Ekonomicznych i Humanistycznych w Równym, z którym nasza uczelnia współpracuje od wielu lat. Wielkopolską Wyższą Szkołę Społeczno-Ekonomiczną reprezentowali Prorektor prof. zw. dr hab. Jerzy Babiak oraz doc. dr inż. Artur Kisiołek Dziekan Wydziału Ekonomicznego, wygłaszając referaty:
• “The Fight Against Hunger – The Humanitarian Challenge of 21st C” – prof. zw. dr hab. Jerzy Babiak
• “The use of the Internet for advertising purposes by higher education institutions in Poland” – doc. dr inż. Artur Kisiołek

 

 

W dniach 19-22.05.2012 roku delegacja WWSSE w Środzie Wlkp. w składzie osobowym: prof. zw. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk i prof. zw. dr hab. Jerzy Babiak przebywała z wizytą w Międzynarodowym Uniwersytecie Społeczno - Humanistycznym w Równym. 
Celem wizyty było pogłębienie dotychczasowej współpracy a w jej wyniku podpisano porozumienie o wspólnym kształceniu studentów i wymianie pracowników.
Przewiduje się organizowanie  wspólnych sympozjów, konferencji naukowych, udziału pracowników obu szkół w redagowaniu czasopism uczelnianych.

 Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna wydaje dwa czasopisma: "Próby i szkice humanistyczne" i "Studies of economic and social processes".  W skład Rady Naukowej  wchodzą profesorowie z USA i Ukrainy. Zaintereswoane osoby z zagranicy publikują artykuły w tych czasopismach. 


W dniach 26-27.05.2008 r. w Środzie Wlkp. została zorganizowana przez Wielkopolską Wyższą Szkołę Społeczno - Ekonomiczną w Środzie Wlkp. i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu międzynarodowa konferencja naukowa na temat "Praca socjalna i pomoc społeczna - nowe problemy i wyzwania".

W konferencji także udział wzięli:
- przedstawiciele z Uniwersytetu w Bambergu (RFN) na czele z Panią Profesor Gudrun Cyprian,
- prof. dr hab. Mykola Yevtukh - z Kijowa- członek Ukraińskiej Akademii Nauk,
- przedstawiciele Międzynarodowego Uniwersytetu Społeczno - Humanistycznego w Równym (Ukraina) na czele z Rektorem tego Uniwersytetu - prof. dr hab. Anatolim Demianchukiem - członkiem Ukraińskiej Akademii Nauki i prof. dr hab. J. W. Pelekh - prorektorem.

Pełne teksty wygłoszonych referatów zostaną opublikowane w kolejnym tomie " Próby i Szkice Humanistyczne" czasopisma wydawanego przez Wielkopolską Wyższą Szkołę Społeczno - Ekonomiczną w Środzie Wlkp.

Na zakończenie konferencji w obecności Pana Starosty powiatu średzkiego - Piotra Piekarskiego została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Wielkopolską Wyższą Szkołą Społeczno - Ekonomiczną w Środzie Wlkp. i Uniwersytetem w Równym.

Umowa ta przewiduje między innymi:
- wymianę profesorów i studentów,
- wymianę informacji, materiałów dydaktycznych i publikacji,
- organizację wspólnych konferencji naukowych.

Podobną umowę przewidujemy podpisać jesienią, w czasie międzynarodowej konferencji na Uniwersytecie w Bambergu.

 

 

wspolpraca.jpg

 


Umowę podpisują (od lewej)
- doc. dr Przemysław Frąckowiak - Rektor WWSSE w Środzie Wlkp.
- prof. dr hab. Anatoli Demianchuk - Rektor Międzynarodowego Uniwersytetu Społeczno - Humanistycznego w Równym

 


W obecności (od lewej):
- prof. dr hab. Mykola Yevtukh - Członek Ukraińskiej Akademii Nauk
- mgr inż. Piotr Piekarski - Starosta Średzki
- mgr Mirosław Ardelli - Dyrektor ZSZ w Środzie Wlkp.
- prof. dr hab. Tadeusz Frąckowiak - Prorektor WWSSE
- prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk - Prorektor WWSSE

 

W lutym 2011 r. w naszej Uczelni przebywała 11-osobowa delegacja pracowników z Uniwersytetu w Równym.

drukuj do góry