ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

powrót

KANDYDACI,

informujemy, że w przypadku wejścia w życie zmian w Rozporządzeniu w sprawie standardów kształcenia nauczycieli ogłoszonych przez MNiSW, może nastąpić ewentualna zmiana programów oraz kosztów kształcenia na studiach podyplomowych.Studia podyplomowe z zakresu: Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka


Adresaci:

Studia adresowane są do osób  posiadających  ukończone:

 • studia magisterskie na kierunku psychologia lub
 • studia wyższe na kierunku pedagogika lub
 • studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna.

 Aby uzyskać kwalifikacje należy posiadać przygotowanie pedagogiczne lub równolegle uczęszczać na  studia podyplomowe  z przygotowania pedagogicznego.

 

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do :

 • organizowania i prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania  rozwoju dziecka,
 • opracowywania i realizowania indywidualnych programów zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny,
 • przeprowadzania wielospecjalistycznej diagnozy, terapii  małego dziecka i oceny efektywności podejmowanych wobec niego działań,
 • wyboru i dostosowania metod do potrzeb rozwojowych dziecka od urodzenia do 6 roku życia,
 • prowadzenia konsultacji i instruktażu dla rodziców,
 • dokumentowania działań realizowanych z dzieckiem i jego rodziną,
 • prowadzenia zajęć terapeutycznych z małym dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie, słuchowo, wzrokowo, z autyzmem , zaburzeniami zachowania i dysfunkcją ruchu,
 • pracy w zespole ds. wczesnego wspomagania rozwoju, wspólnego planowania i organizowania wsparcia rozwojowego dziecka i jego rodziny.

Absolwenci nabywają umiejętności i kwalifikacje zawodowe do prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w:

 • ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • ośrodkach wczesnej interwencji,
 • przedszkolach: specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi oraz masowych,
 • szkołach: specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi oraz masowych,
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistycznych,
 • ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz ośrodkach rehabilitacyjnych,
 • instytucjach niepublicznych takich jak: ośrodki, poradnie, fundacje, stowarzyszenia i inne prowadzące WWRD.

 

Program studiów:

1. Diagnostyka psychopedagogiczna
2. Podstawy wiedzy o rozowju biopsychicznym człowieka w cyklu życia
3. Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
4. Wybrane problemy pedagogiki specjalnej
5. Dzieci z zespołem wad wrodzonych
6. Neurologopedia dziecięca
7. Neurologiczne podstawy prawidłowego lub patologicznego rozowju psychomotorycznego dziecka
8. Patologia rozowju psychoruchowego
9. Wczesna interwencja logopedyczna
10. Rehabilitacja dzieci z zespołem wad wrodzonych
11. Integracja dzieci z problemami rozwojowymi w grupie równieśniczej
12. Diagnoza i terapia niemowląt z zaburzeniami neurofizjologicznymi
13. Diagnostyka i terapia niemowląt
14. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
15. Współpraca z rodziną
16. Praktyka 

 

Ilość semestrów : 3
Ilość godzin: 350 godz. wykładów , 120 godz. praktyk
Opłaty:  Wpisowe  150 zł;   czesne 850 zł/sem - płatne w całości lub w ratach (zgodnie z umową).


 

drukuj do góry