bahis siteleri canli bahis bedava bahis casino siteleri

ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

W dniu 15.12.2020 odbyła się VI Studencka Sesja Naukowa

powrót

 

 

(online) nt. Profilaktyka egzystencjalna wobec kryzysu egzystencjalnego na wybranych etapach życia, której organizatorami był Wydział Nauk o Wychowaniu WWSSE, a współorganizatorami Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. oraz Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu. Kolejna edycja Sesji zgromadziła przedstawicieli kadry naukowo-dydaktycznej uczelni, członków Koła Naukowego Absolwentów, a także liczne grono studentów i absolwentów WWSSE. Podczas Sesji reprezentanci studentów WWSSE przedstawili cenne i wartościowe poznawczo wystąpienia skupione wokół:

1) obszarów kryzysu egzystencjalnego
i  możliwości działań profilaktycznych na wybranych etapach życia oraz

2) wymiarów kryzysu egzystencjalnego w dobie pandemii (jako odpowiedź na potrzeby podjęcia dyskusji wyrażane w tym kontekście).

Zagadnienia profilaktyki i wsparcia wobec kryzysu egzystencjalnego zostały zatem ujęte w wielu zróżnicowanych kontekstach, w tym m.in.: z perspektywy wypalenia zawodowego, kondycji psychicznej na etapie dzieciństwa oraz okresu senioralnego, a także sposobów profilaktyki i wsparcia wobec kryzysu egzystencjalnego w dobie pandemii, w ujęciu rodziców, pedagogów i dzieci oraz na poszczególnych etapach życia. W trakcie Sesji zaakcentowane zostały ponadto wątki drogi życiowej człowieka, profilaktyki zdrowia oraz pedagogicznych aspektów wsparcia wobec kryzysu w depresji. 

Dyskusja prowadzona w kontekście przedstawionych obszarów profilaktyki i wsparcia uwydatniła m.in. niską skuteczność stosowania profilaktycznej strategii informacyjnej opartej na strachu, a także możliwości wsparcia emocjonalnego, zwłaszcza wobec grupy seniorów, które mogą mieć zastosowanie szczególnie w obecnej sytuacji. W podsumowaniu podkreślono potrzebę prowadzenia szeroko pojętej edukacji społecznej ukierunkowanej na zwiększenie świadomości dotyczącej specyfiki, uwarunkowań, objawów oraz konsekwencji doświadczenia kryzysu egzystencjalnego, a także  zróżnicowanych możliwości aktywizacji potencjału działań z obszaru profilaktyki i wsparcia (systemowych oraz oddolnych) mających zastosowanie na wybranych etapach życia.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność.

drukuj do góry