bahis siteleri canli bahis bedava bahis casino siteleri

ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa

powrót
Idea społeczeństwa dla wszystkich. Współczesne obszary wykluczenia i wsparcia na wybranych etapach życia człowieka. 29-30.05.2017 r.

W dniach 29-30 maja br. w siedzibie Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Idea społeczeństwa dla wszystkich. Współczesne obszary wykluczenia i wsparcia na wybranych etapach życia człowieka”, pod patronatem honorowym Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu. Głównymi organizatorami przedsięwzięcia byli: Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Zielonogórski, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Pracownia Profilaktyki, Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej oraz Globar Partnership Management Institute (Kanada/USA). To ważne wydarzenie w życiu naukowym średzkiej Uczelni, skupiło liczne grono przedstawicieli nauki z ośrodków akademickich w Polsce i poza jej granicami, a także praktyków działalności pomocowej oraz studentów. Uroczystego otwarcia konferencji dokonali Rektor WWSSE doc. dr Przemysław Frąckowiak oraz Prorektor WWSSE prof. zw. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk. W pierwszym dniu konferencji uczestnicy obradowali w sesji plenarnej oraz 7 sesjach panelowych, poświęconych m. in. takim zagadnieniom jak resocjalizacja nieletnich, resocjalizacja penitencjarna, pomoc społeczna i praca socjalna, profilaktyka i pomoc psychologiczno-pedagogiczna, wsparcie osób z niepełnosprawnością, działania na rzecz wzmacniania uczestnictwa społecznego osób starszych. Drugiego dnia konferencji odbyło się 11 certyfikowanych warsztatów szkoleniowych prowadzonych przez praktyków reprezentujących m.in. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne w Poznaniu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej. Ponadto w wydarzeniu brali udział wystawcy: Oficyna Wydawnicza Impuls, Biblioteka Pedagogiczna ze Środy Wielkopolskiej oraz Ośrodek Rewalidacyjno Edukacyjno Wychowawczy „Zielona Wyspa” z Oddziałem Wczesnego Wspomagania z Miąskowa. Problematyka wykluczenia społecznego zajmuje niezmiennie ważne miejsce w obszarze badawczym pedagogiki społecznej, a realia współczesności uzasadniają podejmowanie debaty w tym zakresie. Głównym celem konferencji było ukazanie aktualnych źródeł, przejawów i wymiarów wykluczenia społecznego w społeczeństwie polskim, a także wymiana doświadczeń reprezentantów nauki oraz praktyków w zakresie przeciwdziałania ekskluzji różnych grup społecznych. 

drukuj do góry