ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa

powrót
Idea społeczeństwa dla wszystkich. Współczesne obszary wykluczenia i wsparcia na wybranych etapach życia człowieka

 Z ogromną przyjemnością informujemy, że w dniach 29-30.05.2017 r. w siedzibie Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno - Ekonomicznej w Środzie Wlkp., odbędzie się V Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "Konteksty efektywności...". Tegoroczne spotkanie poświęcone będzie tematyce "Idea społeczeństwa dla wszystkich. Współczesne obszary wykluczenia i wsparcia na wybranych etapach życia człowieka". Wzorem ubiegłych lat konferencja przyjmie formułę naukowej sesji plenarnej, dyskusji panelowych oraz odrębnie certyfikowanych warsztatów szkoleniowych.


Problematyka konferencji odnosi się do aktualnych wyzwań i problemów społecznych, mając na celu zaakcentowanie zróżnicowanych możliwości wsparcia, rewitalizacji i kompensacji, lokowanych zarówno instytucjonalnie i systemowo, jak i w sferze inicjatyw oddolnych. Wpisuje się ona zarazem w potrzebę refleksyjności w obrębie dyskursu edukacyjnego, którego interdyscyplinarny charakter odsyła do zróżnicowanych wymiarów egzystencji.

Obszary tematyczne:

  • edukacja jako narzędzie inkluzji społecznej, 
  • profilaktyka i wczesna interwencja wobec osób/grup zagrożonych wykluczeniem społecznym a kwestia integracji,
  • inkluzja/wsparcie społeczne w perspektywie resocjalizacji i pracy socjalnej,
  • szanse i bariery uczestnictwa społecznego osób w okresie później dorosłości,
  • wymiary wsparcia wobec problemów egzystencjalnych.
W imieniu organizatorów i partnerów serdecznie zapraszamySzczegółowa oferta konferencji znajduję się w załącznikach poniżej.drukuj do góry