bahis siteleri canli bahis bedava bahis casino siteleri

ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

VI Studencka Sesja Naukowa

powrót


 Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno –Ekonomiczna w Środzie Wlkp.

Wydział Nauk o Wychowaniu

 Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.

 

zapraszają do udziału w:

 

VI Studenckiej Sesji Naukowej nt.

 

Profilaktyka egzystencjalna wobec kryzysu egzystencjalnego

na wybranych etapach życia

 

15.12. 2020, godz. 16.00

wydarzenie odbędzie się w wersji online (aplikacja Zoom)

 

pod honorowym patronatem

Rektora WWSSE Prof. zw. dr hab. Ireneusza Kubiaczyka

 

Komitet naukowy

Prof. UAM dr hab. Antoni Szczuciński

Prof. WWSSE dr hab. Przemysław Frąckowiak

Prof. WWSSE dr Dorota Domagała

Prof. WWSSE dr Jakub Andrzejczak

 

Komitet organizacyjny

Prof. WWSSE dr Jolanta Zawal

Prof. WWSSE dr Danuta Krzysztofiak

 

 

Zróżnicowane kryzysy doświadczane przez człowieka na wybranych etapach życia znajdują odzwierciedlenie na wielu poziomach jego funkcjonowania m.in. rodzinnego, szkolnego, zawodowego, relacyjnego itd. Ważnym wymiarem kryzysu jest kryzys egzystencjalny wyrażający się w postaci stanów depresyjnych i lękowych połączonych z poczuciem braku sensu życia, zachowań destrukcyjnych (autodestrukcyjnych) i ryzykownych, a także w skrajnych wypadkach zachowań suicydalnych. Profilaktyka egzystencjalna wpisana w szeroko pojętą profilaktykę społeczną i psychoprofilaktykę, stanowi odpowiedź na uwarunkowany wieloma czynnikami kryzys egzystencjalny, który może dotyczyć każdego etapu życia: od dzieciństwa, poprzez młodość i dorosłość aż do starości. Celem VI Studenckiej Sesji Naukowej jest przybliżenie specyfiki kryzysu egzystencjalnego oraz ukazanie potencjału profilaktyki egzystencjalnej obejmującej działania pomocowe i zaradcze (metody, narzędzia, przykłady dobrych praktyk itd.) ujęte systemowo (instytucjonalnie), a także podejmowane w ramach inicjatyw oddolnych. Profilaktyka egzystencjalna konstruowana na bazie zasobów indywidualnych i środowiskowych uwzględniająca czynniki ochronne i czynniki ryzyka, stanowi w konsekwencji próbę odpowiedzi na globalne niepokoje, jakich doświadcza współcześnie człowiek zwłaszcza w obecnej sytuacji.

Sesja (certyfikowana) skierowana jest do studentów i absolwentów Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wlkp., rodziców, praktyków z zakresu oświaty, edukacji i pomocy społecznej oraz osób zainteresowanych zagadnieniem szeroko pojętej profilaktyki.

 

Zgłoszenie udziału wraz z podaniem imienia i nazwiska należy przesłać na adres studencka.sesja.naukowa@gmail.com

w terminie do 13.12.2020r.


Zgłoszonym uczestnikom przed wydarzeniem zostanie przesłany link do spotkania (Zoom).

drukuj do góry