ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

File wwsse

Terapia pedagogiczna i socjoterapia

powrót

Studia podyplomowe w zakresie: Terapii pedagogicznej i socjoterapii


Celem studiów jest: nabycie kwalifikacji do prowadzenia specjalistycznych zajęć o charakterze stymulującym i kompensacyjno-korekcyjnym w ramach ustawowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kwalifikacji do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, psychokorekcyjnych i psychoedukacyjnych w ramach pracy z grupą i pomocy indywidualnej z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z zaburzeniami zachowania, niedostosowanych społecznie.

 

Program studiów obejmuje takie przedmioty jak:

Strona w budowie


Ilość semestrów : 3

Opłaty: Wpisowe: 150 zł;  Czesne: 850 zł/sem - płatne w całości lub w ratach (zgodnie z umową).

drukuj do góry