ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Wydziały zamiejscowe

WWSSE LAUREATEM GODŁA UCZELNIA WYŻSZA ROKU 2018

 

NOWOŚCI

OD ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 ! 


Studia podyplomowe

*Terapia pedagogiczna i socjoterapia

*Doradztwo zawodowe i edukacyjne z coachingiem i nauczanie przedsiębiorczości

*Badania społeczne i rynkowe

*Oligofrenopedagogika (edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną)

*Wspomaganie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu

*Tyflopedagogika

*Surdopedagogika

*Diagnoza i terapia pedagogiczna z elementami pedagogiki Montessori i Planu Daltońskiego

*Diagnoza i terapia pedagogiczna z elementami neurodydaktyki

*Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna

*Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami neurodydaktyki

*Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pedagogiki Montessori i Planu Daltońskiego

*Bibliotekoznawstwo i Wiedza o Kulturze

*Profilaktyka i diagnoza uzależnień oraz zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży

*Edukacja włączająca i integracyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

*Edukacja dla bezpieczeństwa

*Specjalność nauczycielska - informatyka i technologie informacyjne

*Edukacja zdrowotna z dietoprofilaktyką

 


 Uczelnia prowadzi studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie na kierunkach PEDAGOGIKA, PRACA SOCJALNA,  EKONOMIAINFORMATYKA, DIETETYKA  w różnych specjalnościach. (czytaj dalej)


Start