ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Wydziały zamiejscowe

Stypendia

powrót

UWAGA !

W pliku poniżej listy przyznanych stypendiów socjalnych, specjalnych, Rektora oraz zapomóg.

Stypendium zostanie wypłacone za m-c październik i listopad/2018 do dnia 20.11.2018.

Każda osoba, która otrzymała stypendium zobowiązana jest odebrać decyzję stypendialną. Odbiór decyzji będzie możliwy od 17.11.2018r.


 
UWAGA STUDENCI !

W PLIKU PONIŻEJ ZNAJDUJĄ SIĘ LISTY RANKINGOWE.

OSOBY, KTÓRYCH NUMER ALBUMU ZOSTAŁ ZAZNACZONY KOLOREM CZERWONYM KWALIFIKUJĄ SIĘ DO PRZYZNANIA STYPENDIUM REKTORA /OSOBY TE ZOBOWIĄZANE SĄ DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 04.11.2018 R./


 


 

 STYPENDIA SOCJALNE

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w I semestrze  roku akademickim 2018/2019 wynosi max. 1051,70 zł netto na osobę w rodzinie.


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 oraz z 2018 r. poz. 1588 i 1669) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2017 r 3399 zł.

 

STUDENT BĘDZIE MÓGŁ OTRZYMYWAĆ WSZYSTKIE STYPENDIA TYLKO NA JEDNYM KIERUNKU I NA JEDNEJ UCZELNI!

 


 

UWAGA !!!  

Wnioski o stypendia należy składać do 20 października 2018 r. 

W przypadku rozpoczynania studiów od semestru letniego wniosek o przyznanie stypendium składa się w terminie do 10 marca 2019 r.


 

 

drukuj do góry