ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Studia podyplomowe z METODYKI I METODOLOGII PRACY SOCJALNEJ - NOWOŚĆ

powrót

 

 

Zapraszamy na studia podyplomowe w zakresie: Metodyka i metodologia pracy socjalnej od 01.10.2021r.

 

 

Szczegóły zostaną podane po ogłoszeniu Rozporządzenia ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

drukuj do góry