ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

File wwsse

Studia podyplomowe

powrót

 

REKRUTACJA CIĄGŁA!


WSTĘP NA STUDIA WOLNY!


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY MOŻNA POBRAĆ W DZIEKANACIE WYDZIAŁU STUDIÓW EDUKACYJNYCH W KALISZU

 

W GODZ. 9.00- 14.00  OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

 

 WYPEŁNIĆ NA MIEJSCU I KOMPLET DOKUMENTÓW OD RAZU POZOSTAWIĆ.

 

IM SZYBCIEJ TYM LEPIEJ!

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY MOŻNA POBRAĆ TAKŻE ZE STRONY UCZELNI,


PATRZ TAKŻE REKRUTACJA ONLINE !!!


 

Kandydaci na studia mogą rejestrować się online. Poniżej link do strony.

 

https://portal.wwsse.pl/

 

Instrukcja do logowania znajduję się w poniższym linku.

 

https://portal.wwsse.pl/Login/CandidateGuide

 NAJNIŻSZE CZESNE W REGIONIE!

WPISOWE: 150 ZŁ

 

1. Wymagania podstawowe w procesie rekrutacji:

- ukończone studia wyższe, tj. posiadanie jednego z dyplomów: licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera;
- złożenie kompletu dokumentów.


2. Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony formularz podania.
2. Oryginał, odpis lub poświadczona przez uczelnię kserokopia dyplomu ukończonych studiów wyższych.
3. Suplement
4. Ksero dowodu osobistego.
5. Dwie aktualne fotografie.

 

3. Informacje dla kandydatów:

Nabór na studia podyplomowe odbywa się w trybie ciągłym. Uruchomienie i termin rozpoczęcia danej specjalności zależy od ilości złożonych podań.

drukuj do góry