ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

File wwsse

Studia I stopnia

powrót

REKRUTACJA CIĄGŁA!

WSTĘP NA STUDIA WOLNY!


NAJNIŻSZE CZESNE W REGIONIE!        WYSOKIE STYPENDIA!


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY MOŻNA POBRAĆ W DZIEKANACIE WYDZIAŁU STUDIÓW EDUKACYJNYCH W LEGNICY

 

W GODZ. 9.00- 14.00  / WTOREK, ŚRODA, PIĄTEK/

W GODZ. 10.00-15.00 / CZWARTEK/

 

 WYPEŁNIĆ NA MIEJSCU I KOMPLET DOKUMENTÓW OD RAZU POZOSTAWIĆ.

 

IM SZYBCIEJ TYM LEPIEJ!

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY MOŻNA POBRAĆ TAKŻE ZE STRONY UCZELNI,

 

PATRZ TAKŻE REKRUTACJA ONLINE !!!


Kandydaci na studia mogą rejestrować się online. Poniżej link do strony.


https://portal.wwsse.pl/

 

 Instrukcja do logowania znajduję się w poniższym linku.


https://portal.wwsse.pl/Login/CandidateGuide

 

 

 

 

NAJNIŻSZE CZESNE W REGIONIE!

 

1. Zasady rekrutacji, należy:

Wypełnić formularz zgłoszeniowy
Dołączyć wymagane dokumenty tj:
- świadectwo dojrzałości (oryginał lub oryginalny odpis)
- 2 fotografie legitymacyjne
- ksero dowodu osobistego

Należy zapoznać się z propozycją umowy o warunkach odpłatności w Wydziale Nauk Społecznych w Legnicy Wielkopolskiej Wyższej Szkole Społeczno - Ekonomicznej w Środzie Wlkp. i zostanie ona podpisana w momencie składania dokumentów. Kandydat na studia lub student może indywidualnie ustalać postać umowy z Rektorem  (jeżeli ma wątpliwości lub zastrzeżenia).

 

 

UWAGA => REKRUTACJA CIĄGŁA

 

2. Opłaty - INFORMACJA DOTYCZY STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

 

KIERUNEK: PEDAGOGIKA

WPISOWE – brak

CZESNE – za I semestr studiów 1.500 zł, za cały rok 3.000 zł

Płatne:

- w całości w kwocie  3.000 zł  do 01 października

- semestralnie -  za pierwszy semestr  w kwocie 1.500 zł  do 01 października

                      - za drugi semestr  w kwocie 1.500 zł do 01 marca

-  w ratach
- I rata w kwocie 600 zł do 01 października
- II rata w kwocie 300 zł do 01 listopada
- III rata w kwocie 300 zł do 01 grudnia
- IV rata w kwocie 300 zł do 01 stycznia
- V rata w kwocie 300 zł do 01 lutego
- VI rata w kwocie 300 zł do 01 marca
- VII rata w kwocie 300 zł do 01 kwietnia
- VIII rata w kwocie 300 zł do 01 maja
- IX rata w kwocie 300 zł do 01 czerwca- Opłaty za studia stacjonarne takie same jak za studia niestacjonarne


Specjalność: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna i język angielski lub niemiecki


WPISOWE – brak

CZESNE – za I semestr studiów 1.700 zł, za cały rok 3.400 zł

Płatne:

- w całości w kwocie  3.400 zł  do 01 października

- semestralnie -  za pierwszy semestr  w kwocie 1.700 zł  do 01 października

                      - za drugi semestr  w kwocie 1.700 zł do 01 marca

-  w ratach
- I rata w kwocie 680 zł do 01 października
- II rata w kwocie 340 zł do 01 listopada
- III rata w kwocie 340 zł do 01 grudnia
- IV rata w kwocie 340 zł do 01 stycznia
- V rata w kwocie 340 zł do 01 lutego
- VI rata w kwocie 340 zł do 01 marca
- VII rata w kwocie 340 zł do 01 kwietnia
- VIII rata w kwocie 340 zł do 01 maja
- IX rata w kwocie 340 zł do 01 czerwca- Opłaty za studia stacjonarne takie same jak za studia niestacjonarne.


drukuj do góry