ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Studia II stopnia

powrót

REKRUTACJA NADAL TRWA - ZAPRASZAMY


 

 

KANDYDACI!

Każdy kto ukończył studia pierwszego stopnia może zostać studentem studiów drugiego stopnia Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej.

 

  

Wymagane dokumenty:

 STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE):

 

  • wypełniony formularz podania, PODANIE TUTAJ
  • dyplom ukończenia studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) lub studiów II stopnia (magisterskich) (kserokopia - oryginał do wglądu),
  • suplement (kserokopia – oryginał do wglądu),
  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu),
  • 1 fotografia legitymacyjna,
  • zdjęcie legitymacyjne na płycie CD w formacie JPG.
  • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisywana w momencie składania dokumentów) propozycja umowy ZAPOZNAJ SIĘ

 

 

REJESTRACJA ONLINE  

 

INSTRUKCJA DO LOGOWANIA 

 

OPŁATY:

 

 

 

Opłaty  dla osób rozpoczynających studia STACJONARNE oraz NIESTACJONARNE

w roku akademickim 2021/2022

STUDIA II STOPNIA

WPISOWE: 0 ZŁ!

kierunek

czesne za rok

czesne za semestr

Czesne miesięczne

1 rata do 01.10

Kolejne raty (8 rat)

01.11 – 01.06

Pedagogika

3500

1750

700

350

Ekonomia

3500

1750

700

350

 

*dodatkowo: koszty przechowywania dokumentów w kwocie 600 zł, płatne w ostatnim semestrze nauki

*opłata za wydanie legitymacji studenckiej 22 zł

 

ULGI DLA STUDENTÓW

 

 1. Ulga prorodzinna.

 

Jeżeli w naszej Uczelni równocześnie studiują 2 osoby z tej samej rodziny (mąż – żona; brat – siostra; rodzic – dziecko) wówczas osoba opłacająca niższe czesne może być zwolniona za zgodą Rektora (po złożeniu odpowiedniego podania) z  czesnego o 50%.

 

2. Ulga z tytułu  studiowania na 2 specjalnościach lub na 2 kierunkach studiów równocześnie.

 

Jeżeli student studiuje równocześnie na 2 specjalnościach lub na 2 kierunkach studiów wówczas może być zwolniony (po złożeniu odpowiedniego podania) z czesnego o 50 %  z tej specjalności lub kierunku, na którym opłata czesnego jest niższa.

 

3. Ulga z tytułu  studiowania na 2  kierunkach studiów podyplomowych równocześnie.

 

Jeżeli student studiuje równocześnie na 2  kierunkach studiów podyplomowych wówczas może być zwolniony (po złożeniu odpowiedniego podania) z czesnego o 50 %  z tego kierunku, na którym opłata czesnego jest niższa.

 

4. Ulga z tytułu studiowania na studiach II stopnia i studiach podyplomowych – ulga 50% na studia podyplomowe (po złożeniu odpowiedniego podania).

*Podanie można pobrać: Strefa studenta -> Druki do pobrania -> Stypendium Rektora ze środków własnych Uczelni (podanie należy złożyć w Dziekanacie do dnia 31 października). Stypendium obowiązuje na dany rok akademicki, na który zostało złożone podanie.

 

 
drukuj do góry