ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Spis podręczników do SZKOŁY PODSTAWOWEJ

powrót

 

 

UWAGA !!!

 


 

PODRĘCZNIKI I ĆWICZENIA UCZNIOWIE Z KLASY I, II, III , IV, V, VI i VII

 


na ROK SZKOLNY 2019/2020 OTRZYMAJĄ BEZPŁATNIE WE WRZEŚNIU

 


W SZKOLE ZE ŚRODKÓW
USTAWY


z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r., poz. 2156 ze zmianami) oraz rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 marca 2015r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.


UWAGA !!! NALEŻY TYLKO KUPIĆ PODRĘCZNIK DO NAUCZANIA RELIGII.

 Wykaz podręczników do nauczania religii – obowiązujących

w roku szkolnym 2019/2020

 

 

 

Szkoła podstawowa – klasy I – IV

Klasa I

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa – karty pracy + podręcznik + zeszyt 16k.

(red.) J. Szpet, D. Jackowiak; Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań

 

Klasa II

Kochamy Pana Jezusa – karty pracy + podręcznik + zeszyt 32 k.

(red.) J. Szpet, D. Jackowiak; Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań

 

Klasa III

Przyjmujemy Pana Jezusa – karty pracy + podręcznik + zeszyt 60k.

(red.) J. Szpet, D. Jackowiak; Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań

 

Klasa IV

Jestem chrześcijaninem – tylko podręcznik + zeszyt 60 k.

(red.) J. Szpet, D. Jackowiak; Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań

 

Szkoła podstawowa – klasy V – VIII

Klasa V

Wierzę w Boga – podręcznik + zeszyt 6o k.

(red.) J. Szpet, D. Jackowiak; Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań

 

Klasa VI

Wierzę w Kościół – podręcznik + zeszyt 60 k.

(red.) J. Szpet, D. Jackowiak; Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań

 

Klasa VII (podręcznik do I kl. gimnazjum)

Spotkanie ze Słowem – podręcznik + zeszyt 60k.

(red.) J. Szpet, D. Jackowiak; Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań

 

Klasa VIII (podręcznik do II kl. gimnazjum)

Aby nie ustać w drodze – podręcznik + zeszyt 60k.

(red.) J. Szpet, D. Jackowiak; Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań

drukuj do góry