bahis siteleri canli bahis bedava bahis casino siteleri

ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

SUKCES UCZELNI W PLEBISCYCIE GŁOSU WIELKOPOLSKIEGO

powrót
Nasza Uczelnia zajęła 3 miejsce w Plebiscycie Głosu Wielkopolskiego - WIELKOPOLSKA UCZELNIA WARTA WYBORU 2014. Wszystkim, którzy oddali głos na Naszą Uczelnie - SERDECZNIE DZIĘKUJEMY. Rektor WWSSE

 

   

 

Regulamin plebiscytu "Wielkopolska uczelnia warta wyboru 2014"

Regulamin plebiscytu – „Wielkopolska Uczelnia warta wyboru 2014”

Art. 1

„Polskapresse” Sp. z. o. o oddział Prasa Poznańska w Poznaniu - wydawca dziennika „Głos Wielkopolski” ul. Grunwaldzka 19, 60-782 Poznań - Polskapresse Sp. z o.o. - z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 45, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, nr NIP 522-01-03-609, nr REGON 012047699-00086, o kapitale zakładowym w wysokości 42 000 000,00 zł, zwany dalej Organizatorem, przygotuje i przeprowadzi plebiscyt dla czytelników i internautów o nazwie „Wielkopolska Uczelnia warta wyboru 2014”

Art. 2

W plebiscycie może uczestniczyć każdy, z wyjątkiem pracowników i współpracowników „Polskapresse”, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin.

Art. 3

Plebiscyt będzie trwał od 26 maja 2014 r. do 23 czerwca 2014 r. do godziny 23:59:59.

Art. 4

ASME CODE 16.799999237060547px;">Plebiscyt ma na celu wyłonienie w drodze głosowania - zdaniem  czytelników dziennika „Głos Wielkopolski”– „Wielkopolskiej Uczelnia wartej wyboru 2014”
spośród wszystkich Szkół Wyższych i Uniwersytetów z Wielkopolski
.

Art. 5

Głosowanie w plebiscycie odbywa się za pomocą kliknięć na portalu gloswielkopolski.pl, aplikacji Facebook oraz systemu SMS Premium.

1. Głosowanie za pośrednictwem klikania dla wszystkich użytkowników portalu gloswielkopolski.pl po wpisaniu capchy – które potrwa od 26 maja 2014 r. do 23 czerwca 2014 r. do godziny 23:59:59 - obywać się będzie na następujących warunkach:

a. uczestnicy nie muszą zalogować się,
b. poprzez kliknięcie na przycisk „GŁOSUJ ZA”, uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą 
e. jedno kliknięcie to 1 punkt w plebiscycie na daną kandydaturę,
f. dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 5 za pośrednictwem jednego konta uczestnika 

2. Głosowanie za pośrednictwem aplikacji FB – które potrwa od 26 maja 2014 r. do 23 czerwca 2014 r. do godziny 23:59:59 - obywać się będzie na następujących warunkach:

a. uczestnicy muszą zalogować się na swoje konto FB,
b. uczestnicy muszą powiązać swoje konto na FB, ze swoim kontem w  serwisie poznan.naszemiasto.pl
c. warunkiem koniecznym do oddania głosu jest umożliwienie publikacji postu na tablicy właściciela konta w aplikacji FB w jego imieniu
d. poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA”; uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą 
e. jedno kliknięcie to 3 punkty w plebiscycie na daną kandydaturę,
f. dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 5 za pośrednictwem jednego konta uczestnika w aplikacji FB

3. Głosowanie za pomocą SMS-ów

a. głosowanie za pomocą SMS trwa od 26 maja 2014 r. do 23 czerwca 2014 r. do godziny 23:59:59.
b. aby zagłosować na wybraną uczelnię, należy dokonać zakupu e-wydania „Głosu Wielkopolskiego”, wysyłając SMS pod numer 72355 o treści: UCZE.X, gdzie X oznacza numer wybranej kandydatury. W odpowiedzi uczestnik plebiscytu otrzyma potwierdzenie oddania głosu oraz kod dostępu do e-wydania „Głosu Wielkopolskiego”
c. koszt wysłania SMS-a wynosi 2,46 z VAT
d. jeden wysłany SMS to 6 punktów w plebiscycie
e. w plebiscycie można oddać dowolną ilość głosów

Art. 6

Laureaci i nagrody w plebiscycie:

1. Zwycięzcą Plebiscytu - laureatem zostanie Uczelnia, która uzbiera największa liczbę głosów czytelników i internautów „Głosu Wielkopolskiego”, otrzyma nagrodę w postaci tytułu „Wielkopolskiej Uczelni wartej wyboru 2014” oraz publikację redakcyjną, szeroko prezentująca laureata. Uczelnię (pełna kolumna redakcyjna) w specjalnej publikacji „Głosu Wielkopolskiego”, przygotowanej przez Redakcję dziennika. Publikacja zostanie także zamieszczona na stronie gloswielkopolski.pl.
2. Uczelnie, które zajmą drugie i trzecie miejsce, w nagrodę otrzymają pamiątkowe dyplomy   oraz publikację redakcyjną, szeroko prezentująca laureata. Uczelnię (1/4 kolumny redakcyjnej) w specjalnej publikacji „Głosu Wielkopolskiego”, przygotowanej przez Redakcję dziennika. Publikacje zostaną także zamieszczona na stronie gloswielkopolski.pl.
Art. 7

W skład Kapituły Plebiscytu wchodzą:

Przewodniczący:
Katarzyna Sklepik – dziennikarka „Głosu Wielkopolskiego

Członkowie:
Tomasz Kierstan – marketing „Głosu Wielkopolskiego”
Krzysztof Stawowy – marketing „Głosu Wielkopolskiego”

Art. 7

1. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Plebiscytu oraz zmiany terminu ogłoszenia listy zwycięzców.
2. Niniejszy regulamin dostępny jest wyłącznie w siedzibie Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania Plebiscytu.
4. Organizator nie jest przekazującym nagrodę, o której mowa w art. 5 ust. 3 powyżej, w rozumieniu art. 921 kodeksu cywilnego.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek  okoliczności wynikające z działania poczty lub innych operatorów oferujących usługi telekomunikacyjne.
6. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie / Promocji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu / Promocji, wyłonienia i powiadomienia ewentualnych zwycięzców oraz przekazania ewentualnych nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polskapresse Sp. z o.o., a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Ogólnego Konkursu dla konkursów i plebiscytów organizowanych przez Polskapresse Sp. z o.o. oraz prawo powszechnie obowiązujące.
8. Prawo interpretacji zapisów niniejszego regulaminu należy do Kapituły Plebiscytu.

drukuj do góry