ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

STYPENDIA DLA STUDENTÓW - ROZDZIELONE

powrót
Uczelnia przyznała na II semestr roku akademickiego 2018/2019 - 261 stypendiów. W II semestrze roku akademickiego 2018/2019 WWSSE wypłaci swoim studentom około 650 tys zł. Maksymalna kwota przyznanego stypendium socjalnego wynosi 750 zł miesięcznie, stypendium Rektora dla najlepszych studentów – 800 zł oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych 350 zł. Najwyższa kwota łącznego stypendium, jaką otrzymują studenci WWSSE w Środzie Wlkp. co miesiąc to 1900 zł, a więc jest to kwota znacznie przekraczająca czesne, które w naszej Uczelni wynosi na studiach I stopnia na kierunku pedagogika, praca socjalna, ekonomia, dietetyka 300 zł ; na kierunku ekonomia, informatyka 340 zł miesięcznie, a na studiach II stopnia na kierunku pedagogika i ekonomia - 340 zł miesięcznie.
drukuj do góry