ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

File wwsse

STYPENDIA DLA STUDENTÓW - RODZIELONE

powrót
Uczelnia przyznała na I semestr roku akademickiego 2018/2019 - 256 stypendiów. W I semestrze roku akademickiego 2018/2019 WWSSE wypłaci swoim studentom około 705 tys zł. Maksymalna kwota przyznanego stypendium socjalnego wynosi 750 zł miesięcznie, stypendium Rektora dla najlepszych studentów – 650 zł oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych 300 zł. Najwyższa kwota łącznego stypendium, jaką otrzymują studenci WWSSE w Środzie Wlkp. co miesiąc to 1700 zł, a więc jest to kwota znacznie przekraczająca czesne, które w naszej Uczelni wynosi na studiach I stopnia na kierunku pedagogika, praca socjalna, ekonomia, dietetyka 300 zł; na kierunku informatyka 340 zł miesięcznie, a na studiach II stopnia na kierunku pedagogika i ekonomia - 340 zł miesięcznie.
drukuj do góry