ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Rok II

powrót
  1. Przy egzaminach i zaliczeniach na ocenę stosuje się następujące oceny wpisywane do indeksu:

                     celujący                                            (5,5)

                      bardzo dobry                                   (5,0)                                                 

                      dobry plus                                       (4,5)                                                 

                      dobry                                              (4,0)                                                 

                      dostateczny plus                               (3,5)                                                 

                      dostateczny                                     (3,0)                                                 

                      niedostateczny                                 (2,0) 


 

drukuj do góry