ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Rok I

powrót

 

UWAGA KANDYDACI NA FILOLOGIĘ ANGIELSKĄ!


EGZAMIN WSTĘPNY DLA OSÓB, KTÓRE NIE SPEŁNIAJĄ PONIŻSZYCH ZASAD REKRUTACJI 

ODBĘDZIE SIĘ DNIA 30.09.2020 R. O GODZ. 17.00 W SIEDZIBIE UCZELNI

Kandydat aby zostać przyjęty na studia musi legitymować się:

- znajomością wybranego języka obcego na poziomie minimum B2 (znajomość języka potwierdzona certyfikatem),

- lub zdać rozszerzoną maturę z wybranego języka obcego na poziomie co najmniej 50%.

Osoby, które nie spełniają tych warunków będą zdawały egzamin wstępny.

 


drukuj do góry