ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Rok I

powrót

UWAGA STUDENCI!


DNIA 22.02.2020 R. W GODZINACH O GODZ. 13.00 DR JERZY KAUS BĘDZIE PEŁNIŁ DYŻUR.


 


UWAGA KANDYDACI!


EGZAMIN WSTĘPNY DLA OSÓB, KTÓRE NIE SPEŁNIAJĄ PONIŻSZYCH ZASAD REKRUTACJI 

ODBĘDZIE SIĘ DNIA 25.09.2019 R. O GODZ. 13.45 W SIEDZIBIE UCZELNI W POKOJU STUDENCKIM (KORYTARZ E)

Kandydat aby zostać przyjęty na studia musi legitymować się:

- znajomością wybranego języka obcego na poziomie minimum B2 (znajomość języka potwierdzona certyfikatem),

- lub zdać rozszerzoną maturę z wybranego języka obcego na poziomie co najmniej 50%.

Osoby, które nie spełniają tych warunków będą zdawały egzamin wstępny.


28.09.2019 r. godz. 9.00 - Inauguracja roku akademickiego 2019/2020


(po inauguracji odbędą się zajęcia według poniższego planu zajęć)   PLANY ZAJĘĆ - SEMESTR ZIMOWY - ROK AKADEMICKI 2019/2020


 


 

drukuj do góry