ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Rok I

powrót
  1. Przy egzaminach i zaliczeniach na ocenę stosuje się następujące oceny wpisywane do indeksu:

                     celujący                                            (5,5)

                      bardzo dobry                                   (5,0)                                                 

                      dobry plus                                        (4,5)                                                 

                      dobry                                                (4,0)                                                 

                      dostateczny plus                             (3,5)                                                 

                      dostateczny                                     (3,0)                                                 

                      niedostateczny                                (2,0)

drukuj do góry