ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Rok I

powrót

UWAGA!

INFORMUJEMY, ŻE W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 ZOSTAŁY UTWORZONE NASTĘPUJĄCE STUDIA PODYPLOMOWE:

- LOGOPEDIA (4 SEMESTRY)
- ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ (2 SEMESTRY)
- EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA)
(3 SEMESTRY)
 
OSOBY, KTÓRE ZŁOŻYŁY PODANIE PROSIMY O ZGŁOSZENIE SIĘ DO DZIEKANATU W CELU UKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA.

 


BADANIA LOGOPEDYCZNE!

DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2019R. O GODZ. 10.00 W POKOJU STUDENCKIM ODBĘDĄ SIĘ BADANIA LOGOPEDYCZNE Z MGR H. WAWRZYNIAK-KUJAWĄ DLA KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH O SPECJALNOŚCI LOGOPEDIA.


 UWAGA STUDENCI !!! 

SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ POSZCZEGÓLNYCH PROFESORÓW NA KAŻDY ZJAZD

DOSTĘPNY JEST W KAŻDY PIĄTEK OD GODZ. 15.00 -  

NA STRONIE INTERNETOWEJ W INFORMACJACH BIEŻĄCYCH, W GABLOCIE PRZY PLANACH ORAZ W PORTIERNI.


UWAGA STUDENCI - NOWOŚĆ!

STUDENT SAM WYSTAWIA FAKTURY ZA CZESNE

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJĘ ZNAJDUJĄ SIĘ W INSTRUKCJI DLA STUDENTA, NA STR. 10-11

POD GŁÓWNYM OKIENKIEM NA STRONIE LOGOWANIA DO PORTALU E-STUDENT 


  UWAGA STUDENCI!!!

WZORY WYPEŁNIANIA DOKUMENTÓW DOT. PRAKTYK STUDENCKICH ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE UCZELNI WWW.WWSSE.PL

- STREFA STUDENTA

- WYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU/WYDZIAŁ EKONOMICZNY

 - DRUKI DO POBRANIA

I W GABLOCIE W BUDYNKU C 

NATOMIAST PROGRAMY PRAKTYK 

- STREFA STUDENTA

- WYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU/WYDZIAŁ EKONOMICZNY

- PRAKTYKI


  PLANY ZAJĘĆ - SEMESTR ZIMOWY - ROK AKADEMICKI 2019/2020


 


drukuj do góry