ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Rok I

powrót

EGZAMIN POPRAWKOWY ! 

DNIA 25.05.2019 R. O GODZ. 12.30 ODBĘDZIE SIĘ EGZAMIN POPRAWKOWY 

Z PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ I OPIEKUŃCZEJ - PROF. ZW. DR HAB. W. AMBROZIK sala D 14


 Wpisy dla studiów podyplomowych z przedmiotu

Wspieranie zatrudnienia i rehabilitacja osób niepełnosprawnych

- prof. WWSSE dr J. Spętana odbędą się w dniach:
30.03.2019 r. g. 13.15 sala D 4
oraz
07.04.2019 r. g. 13.15 sala C 5

 Osoby, które nie mają wpisanej oceny w systemie z 

Podstaw matematyki w nauczaniu - prof. nzw. dr hab. M. Korcz nie mają zaliczenia. 

W sobotę 30 marca o g. 13.00 w sali B 6 można się zgłosić na ustną poprawkę.

To ostatnia możliwość uzyskania zaliczenia w pierwszym terminie.

Na zaliczenie w drugim terminie 06.04.19 lub 01.06.19 trzeba umawiać się indywidualnie.


 UWAGA STUDENCI !!! 

SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ POSZCZEGÓLNYCH PROFESORÓW NA KAŻDY ZJAZD

DOSTĘPNY JEST W KAŻDY PIĄTEK OD GODZ. 15.00 -  

NA STRONIE INTERNETOWEJ W INFORMACJACH BIEŻĄCYCH, W GABLOCIE PRZY PLANACH ORAZ W PORTIERNI.


UWAGA STUDENCI - NOWOŚĆ!

STUDENT SAM WYSTAWIA FAKTURY ZA CZESNE

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJĘ ZNAJDUJĄ SIĘ W INSTRUKCJI DLA STUDENTA, NA STR. 10-11

POD GŁÓWNYM OKIENKIEM NA STRONIE LOGOWANIA DO PORTALU E-STUDENT 


  UWAGA STUDENCI!!!

WZORY WYPEŁNIANIA DOKUMENTÓW DOT. PRAKTYK STUDENCKICH ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE UCZELNI WWW.WWSSE.PL

- STREFA STUDENTA

- WYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU/WYDZIAŁ EKONOMICZNY

 - DRUKI DO POBRANIA

I W GABLOCIE W BUDYNKU C 

NATOMIAST PROGRAMY PRAKTYK 

- STREFA STUDENTA

- WYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU/WYDZIAŁ EKONOMICZNY

- PRAKTYKI


  PLANY ZAJĘĆ - SEMESTR LETNI - ROK AKADEMICKI 2018/2019


 


drukuj do góry