ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Rok I

powrót

 

EGZAMIN Z LOGIKI

Osoby, które nie mają wpisanej oceny z Logiki lub chcą poprawić ocenę na wyższą proszeni są o zgłoszenie się w Uczelni 30.05.2020r. o godzinie 9.00. 

Jeżeli ktoś miał zaliczoną Logikę na innej Uczelni to może przesłać na adres Uczelni info@wwsse.pl skan karty egzaminacyjnej lub suplementu i wtedy ocena może zostać przepisana.

 

Egzamin będzie się odbywał z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa.

Studenci powinni być zaopatrzeni we własne maseczki, jednorazowe rękawiczki, przybory do pisania oraz kartkę papieru.
SEMINARIUM

- PROF. WWSSE DR DOROTA DOMAGAŁA

18.01.2020 GODZ. 15.45 SALA D2

- PROF. NZW. DR HAB. MARIA BURTOWY

29.02.2020 GODZ. 8.30 SALA B7

14.03.2020 GODZ. 8.30-10.00

- PROF. WWSSE DR JOLANTA SPĘTANA

08.03.2020 GODZ. 13.15

28.03.2020 GODZ. 13.15

- PROF. NZW. DR HAB. KAZIMIERZ KOTLARSKI

08.03.2020 GODZ. 11.00

- PROF. NZW. DR HAB. MARIA KORCZ

04.04.2020 GODZ. 16.00-18.15

24.05.2020 GODZ. 16.00-18.15

 

  PLANY ZAJĘĆ - SEMESTR ZIMOWY - ROK AKADEMICKI 2019/2020


 

drukuj do góry