ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Rekrutacja

powrót

rekrutacja 

 

 

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!
BEZPŁATNY POBYT W PRZEDSZKOLU


DO 5 GODZIN DZIENNIE 

 

 

1.Przedszkole będzie czynne  w godzinach 6:30 – 16:30. 


2.Każda kolejna godzina pobytu to koszt 1 zł za godzinę. 


3.Do abonamentu nie wliczamy godzin, w czasie których dziecko


jest na zajęciach dodatkowych.


4. Dla dzieci 6-letnich przedszkole bezpłatne. 

 

      Przedszkole "Akademickie" jest placówką niepubliczną.


Sale w przedszkolu  są kolorowe i słoneczne, wyposażone w nowe meble,


zabawki i pomoce dydaktyczne, tworząc barwną i kreatywną przestrzeń


dla dzieci. Placówka posiada odpowiednio wyposażone pomieszczenia

 

w sprzęt audiowizualny oraz pomoce dydaktyczne przyczyniające się

 

do właściwego przebiegu procesu kształcenia, wychowania i opieki.


Zapewniające warunki do realizacji zadań statutowych.


Wokół budynku jest dużo zieleni oraz wygrodzony plac zabaw


umożliwiający rozwój fizyczny i wesołą zabawę.


Przedszkole korzysta również z 2  sal gimnastycznych wraz

 

z zapleczem sanitarnym, boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz w pełni

 

wymiarowego boiska do piłki nożnej;•    Rekrutacja dzieci do Przedszkola trwa przez cały rok kalendarzowy.


•    Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 lat do 6 lat.


•    Ilość miejsc jest ograniczona,


•    Wpisu na listę podopiecznych dokonujemy po podpisaniu Umowy

 


 

 

 PRZEDSZKOLE ZAPEWNIA:


• wysoki poziom kształcenia w doskonałych warunkach lokalowych w nowoczesnym budynku dydaktycznym;

• przez co każdy przedszkolak jest traktowany indywidualnie, co zwiększa efektywność nauczania;
• wykształconą i wyspecjalizowaną kadrę nauczycielską; 
• opiekę psychologa i pielęgniarki;
• nowoczesne, atrakcyjne metody nauczania;
• atmosferę sprzyjającą wszechstronnemu rozwijaniu zainteresowań;

• boiska ze sztuczną nawierzchnią;

• kort tenisowy za sztuczną trawą;
• plac zabaw;

• język obcy – który wybrany zostanie w zależności od ilości chętnych;

dodatkowe zajęcia zaproponowane przez Rodziców/Opiekunów prawnych (szachy, warsztaty plastyczne, taniec, tropiciele przyrody, mały odkrywca itp.), a wykraczające ponad plan nauczania wyznaczony przez Ministerstwo mogą być świadczone na mocy odrębnej umowy Rodzica/Opiekuna prawnego z Przedszkolem -  i są odpłatne.

 

PODSTAWĄ WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO JEST ZŁOŻENIE PRZEZ RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA PEŁNEJ DOKUMENTACJI


 

WYMAGANE DOKUMENTY:

         

 • druk podania (do pobrania na stronie lub w sekretariacie),
 • opinia wychowawcy przedszkolnego o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu ze szczególnym określeniem rozwoju w sferze poznawczej i społeczno-emocjonalnej, /jeżeli dziecko ją posiada/
 • 2 zdjęcia (podpisane),
 • odpis aktu urodzenia dziecka (ksero),
 • aktualną Opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej /jeżeli dziecko ją posiada a rodzic wyraża zgodę na dołączenie jej do dokumentacji/,
 • orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności /jeżeli dziecko je posiada, a rodzic wyraża zgodę na dołączenie go do dokumentacji /,

ZAJĘCIA DODATKOWE:Przedszkole zapewnia 3 godziny


zajęć dodatkowych bezpłatnie. 


 

Przedszkole proponuje różnorodne zajęcia dodatkowe:


 • MUZYKA - "kolorowe nutki" (śpiewamy dla siebie i innych) - warsztaty umuzykalniające
 • WARSZTATY PLASTYCZNE - "świat barw"
 • WARSZTATY SCENICZNE - (teatrzyk kukiełkowy, sceniczny...)
 • WARSZTATY TWÓRCZOŚCI MANUALNEJ - (origami, papieroplastyka...)
 • MAŁY ODKRYWCA - (pracownia eksperymentalna - doświadczenia fizyczne 
  i chemiczne)
 • SZACHY DLA POCZĄTKUJĄCYCH
 • SZACHY DLA ZAAWANSOWANYCH
 • JĘZYK ANGIELSKI (DODATKOWY)
 • ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
 • TANIEC (różne rodzaje tańca połączone z muzyką)
 • FLAŻOLETY
 • TENIS ZIEMNY
 • TENIS STOŁOWY
 • GIMNASTYKA KOREKCYJNA
 • GRY ZESPOŁOWE
 • TROPICIELE PRZYRODY
 • ZAJĘCIA BIBLIOTECZNE - "Odkrywamy tajemnicę świata książek"

 

 

 

 

drukuj do góry