bahis siteleri canli bahis bedava bahis casino siteleri

ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Rekrutacja

powrót
REWELACYJNE wyniki matur w ZSA
 
Biorąc pod uwagę tegorocznych absolwentów, do matury 2021
w Zespole Szkół Akademickich podeszło 71 uczniów. Ogólna zdawalność wyniosła aż 96 % i to daje nam 1 miejsce w powiecie oraz 55 w województwie, na 434 szkoły. Mamy więc powody do zadowolenia.
W skali kraju zdawalność na poziomie podstawowym (wszystkie przedmioty z wynikiem minimum 30 %) w liceach ogólnokształcących wyniosła 81%, a w technikach – 64 %.
Jak kształtuje się zdawalność przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym w naszej szkole? Język polski zdało 99 % maturzystów, matematykę – 97 % ( średni wynik ok. 41% więcej od pozostałych szkół w powiecie) osób język angielski – 100%, a język niemiecki również 100% podchodzących do egzaminu ( średni wynik wyższy o 45% od średniej wojewódzkiej). Wyniki ze wszystkich egzaminów są wyższe niż średnie w powiecie, gminie, województwie i kraju.
Dodatkowo na poziomie rozszerzonym, na który uczniowie decydowali się z myślą o zwiększeniu szans studiowania, uczniowie ZSA wybierali aż spośród 13 przedmiotów: język angielski, geografia, język polski ,język niemiecki, język rosyjski, biologia, matematyka, wos, chemia, historia, fizyka, informatyka oraz filozofia.
Absolwentów klas 8 SP zapraszamy!
Dołącz do najlepszych!
 

Nadal się zastanawiasz nad wyborem szkoły? Rozwiążemy ten problem za Ciebie.

 

ZSA po godzinach - film promujący na rok 2021r. Przygotowany przez uczniów               i nauczycieli ZSA

*Ekranizacja z przymrużeniem oka.*

Co się dzieje w szkole po lekcjach? Czy nauczyciele są tacy straszni jak mówią?       Czy szkoła może być jednocześnie dobrym miejscem do nauki i do zabawy?             Czy jest możliwość rozwijania swoich zainteresowań? Włącz ten film i przekonaj się!

 

https://www.youtube.com/watch?v=jNNhJ7hAxvc

 


 

rekrutacja

kolaż 

Zapraszamy

 

Film w całości od A do Z został przygotowany

 

przez uczniów naszej szkoły 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?

 

d=n&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3U5WJD9lUr5AxBg1

 

LAHCsur86TOHfo7wOqaO4Xy7s49sbV00waI_t1IJY&v=iPCeErI_3

 

Lo&app=desktop

 

 

 


NAUKA W LICEUM JEST BEZPŁATNA.

 

REKRUTACJA DO ZESPOŁU SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Regulamin rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego

 

jest na samym dole strony. 

 

ZAPRASZAMY OD 14 LUTEGO 2022r.

 

 

 

 

 

 


 

 Liceum Ogólnokształcące daje możliwość wyboru 

 

przez ucznia dwóch przedmiotów w zakresie rozszerzonym    z następujących: 

 

-matematyka

-j.angielski

-chemia

-biologia

-geografia

-historia

-j.polski 

 

  Na życzenie Rady Rodziców może zostać utworzone dodatkowe rozszerzenie przedmiotu, który nie został wymieniony powyżej za dodatkową opłatą. 

 

 

 


 

 

 

 

REKRUTACJA

 

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO dla młodzieży           4- letniego

 

NAUKA W LICEUM  jest BEZPŁATNA

 

 

 

PLIK PODANIA DO SZKOŁY UMIESZCZONO PONIŻEJ (NA DOLE STRONY)

 

 

SZKOŁA ZAPEWNIA:
• wysoki poziom kształcenia w doskonałych warunkach lokalowych w nowoczesnym budynku dydaktycznym;
• bezpieczeństwo i atmosferę przyjazną uczniom dzięki niewielkim grupom zajęciowym, przez co każdy uczeń jest traktowany indywidualnie, co zwiększa efektywność nauczania;
• wykształconą i wyspecjalizowaną kadrę nauczycielską; 
• opiekę pedagoga szkolnego i pielęgniarki;
• nowoczesne, atrakcyjne metody nauczania – szczególny nacisk na języki obce, matematykę, język polski;
• solidne przygotowanie do egzaminów zewnętrznych;
• nauczanie w systemie jednozmianowym (od rana);
• atmosferę sprzyjającą wszechstronnemu rozwijaniu zainteresowań i samorealizacji – szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych;
• 6 dużych sal wykładowych;
• 4 pracownie komputerowe (po 30 stanowisk komputerowych każda);
• bibliotekę (z komputerami i dostępem do Internetu) oraz czytelnię;
• dostęp do specjalistycznej biblioteki elektronicznej;
• 20 sal ćwiczeń;
• 2 sale gimnastyczne wraz z zapleczem sanitarnym;
• boiska ze sztuczną nawierzchnią;

w pełni wymiarowe boisko do piłki nożnej;

• kort tenisowy za sztuczną trawą;
• możliwość odbywania lekcji wychowania fizycznego na basenie;

 

 

PODSTAWĄ WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO JEST ZŁOŻENIE PRZEZ KANDYDATA PEŁNEJ DOKUMENTACJI

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

 

 

  1. Podanie /do pobrania na stronie internetowej lub w sekretariacie szkoły/
  2. Kserokopię świadectwa z klasy siódmej 
  3. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (ósmej klasy) 
  4. Oryginał zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty
  5. Dwie fotografie o wymiarach 33x42 mm
  6. Karta zdrowia.
  7. Ksero dowodu osobistego obojga rodziców /opiekunów prawnych ( strona pierwsza tylko  w obszarze nazwiska, imienia i zdjęcia  z zakrytym numerem dowodu oraz zakrytym numerem PESEL )  w celu weryfikacji osób podczas załatwiania spraw związanych z nauczaniem dziecka ;
  8. Opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej /jeżeli uczeń ją posiada, a rodzic wyraża zgodę na dołączenie jej do dokumentacji szkolnej.
  9. Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności /jeżeli uczeń je posiada, a  rodzic wyraża zgodę na dołączenie go do dokumentacji szkolnej/.

 

 

 

 

NAUKA W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM dla młodzieży jest BEZPŁATNA.

 

 

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu kandydata do szkoły rodzice zobowiązani są do podpisania umowy.

 

 

 
drukuj do góry