ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Rekrutacja

powrót

 

Zapraszamy

 

Film w całości od A do Z został przygotowany

 

przez uczniów naszej szkoły 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?

 

d=n&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3U5WJD9lUr5AxBg1

 

LAHCsur86TOHfo7wOqaO4Xy7s49sbV00waI_t1IJY&v=iPCeErI_3

 

Lo&app=desktop

 

 

 


NAUKA W LICEUM JEST BEZPŁATNA.


REKRUTACJA DO ZESPOŁU SZKÓŁ AKADEMICKICH


Regulamin rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego


jest na samym dole strony. 


ZAPRASZAMY OD 10 LUTEGO 2020r.rekrutacja

 

 


 

 

  Liceum Ogólnokształcące daje możliwość wyboru 

 

przez ucznia dwóch przedmiotów w zakresie rozszerzonym    z następujących: 


-matematyka

-j.angielski

-chemia

-biologia

-geografia

-historia

-j.polski 


  Na życzenie Rady Rodziców może zostać utworzone dodatkowe rozszerzenie przedmiotu, który nie został wymieniony powyżej za dodatkową opłatą. 

 

 

  

 

 

REKRUTACJA


NA ROK SZKOLNY 2020/2021


DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO dla młodzieży           4- letniego


NAUKA W LICEUM  jest BEZPŁATNA

 

 

 

PLIK PODANIA DO SZKOŁY UMIESZCZONO PONIŻEJ (NA DOLE STRONY)

 


SZKOŁA ZAPEWNIA:
• wysoki poziom kształcenia w doskonałych warunkach lokalowych w nowoczesnym budynku dydaktycznym;
• bezpieczeństwo i atmosferę przyjazną uczniom dzięki niewielkim grupom zajęciowym, przez co każdy uczeń jest traktowany indywidualnie, co zwiększa efektywność nauczania;
• wykształconą i wyspecjalizowaną kadrę nauczycielską; 
• opiekę pedagoga szkolnego i pielęgniarki;
• nowoczesne, atrakcyjne metody nauczania – szczególny nacisk na języki obce, matematykę, język polski;
• solidne przygotowanie do egzaminów zewnętrznych;
• nauczanie w systemie jednozmianowym (od rana);
• atmosferę sprzyjającą wszechstronnemu rozwijaniu zainteresowań i samorealizacji – szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych;
• 6 dużych sal wykładowych;
• 4 pracownie komputerowe (po 30 stanowisk komputerowych każda);
• bibliotekę (z komputerami i dostępem do Internetu) oraz czytelnię;
• dostęp do specjalistycznej biblioteki elektronicznej;
• 20 sal ćwiczeń;
• 2 sale gimnastyczne wraz z zapleczem sanitarnym;
• boiska ze sztuczną nawierzchnią;

w pełni wymiarowe boisko do piłki nożnej;

• kort tenisowy za sztuczną trawą;
• możliwość odbywania lekcji wychowania fizycznego na basenie;


 

PODSTAWĄ WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO JEST ZŁOŻENIE PRZEZ KANDYDATA PEŁNEJ DOKUMENTACJI


 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

  1. Podanie /do pobrania na stronie internetowej lub w sekretariacie szkoły/
  2. Kserokopię świadectwa z klasy siódmej 
  3. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (ósmej klasy) 
  4. Oryginał zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty
  5. Dwie fotografie o wymiarach 33x42 mm
  6. Karta zdrowia.
  7. Opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej /jeżeli uczeń ją posiada, a rodzic wyraża zgodę na dołączenie jej do dokumentacji szkolnej.
  8. Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności /jeżeli uczeń je posiada, a  rodzic wyraża zgodę na dołączenie go do dokumentacji szkolnej/.

 

KRYTERIA OCENIANIA

 

1. W rekrutacji do liceum maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym wynosi 132 pkt., w tym:

 

100 pkt – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w ósmej klasie (zawarta w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu),
24 pkt – liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia ósmej klasy z języka polskiego, matematyki i języka obcego – obowiązkowego,

- 8 pkt - liczba punktów możliwych do uzyskania za ocenę z zachowania

 

2.  Sposób przeliczania ocen na punkty stopni z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (języka polskiego, matematyki i obowiązkowego języka obcego) max. 24 pkt.


 

 OCENA NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA  SZKOŁY PODSTAWOWEJ (ÓSMEJ KLASY)

 PRZELICZNIK NA PUNKTY

 MATEMATYKA


 CELUJĄCY -           8 pkt

 BARDZO DOBRY - 6 pkt

 DOBRY -                4 pkt

 DOSTATECZNY -  3 pkt

                                 JĘZYK POLSKI JĘZYK OBCY

 

 

3. Sposób przeliczania ocen  z zachowania na punkty.


OCENA  Z ZACHOWANIA NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA SZKOŁY

 PRZELICZNIK NA PUNKTY

WZOROWE

          

8 pkt

                         BARDZO DOBRE

 

6 pkt

 

DOBRE

4 pkt

 

 

NAUKA W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM dla młodzieży jest BEZPŁATNA.

 

 

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu kandydata do szkoły rodzice zobowiązani są do podpisania umowy.

 drukuj do góry