ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Wydziały zamiejscowe

Rekrutacja

powrót

 

 REKRUTACJA DO ZESPOŁU SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

 

 

Informujemy, że na rok szkolny 2018/2019
prowadzimy rekrutację
do klasy trzeciej Gimnazjum.

Szkoła liczy 2 oddziały. 


NAUKA W GIMNAZJUM  jest BEZPŁATNA.

  


 

 

REKRUTACJA DO GIMNAZJUM

 

 

NA ROK SZKOLNY 2018/2019


 

NAUKA W GIMNAZJUM  jest BEZPŁATNA

 


 


 PLIK PODANIA DO SZKOŁY UMIESZCZONO PONIŻEJ (NA DOLE STRONY)

 

 

SZKOŁA ZAPEWNIA:
• wysoki poziom kształcenia w doskonałych warunkach lokalowych w nowo wybudowanym budynku dydaktycznym;
• bezpieczeństwo i atmosferę przyjazną uczniom dzięki niewielkim grupom zajęciowym (max. 25 os.), przez co każdy uczeń jest traktowany indywidualnie, co zwiększa efektywność nauczania;
• wykształconą i wyspecjalizowaną kadrę nauczycielską; 
• opiekę pedagoga szkolnego i pielęgniarki;
• nowoczesne, atrakcyjne metody nauczania – szczególny nacisk na języki obce, matematykę, informatykę;
• solidne przygotowanie do egzaminów zewnętrznych;
• nauczanie w systemie jednozmianowym (od rana);
• atmosferę sprzyjającą wszechstronnemu rozwijaniu zainteresowań i samorealizacji – szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych;
• 4 duże sale wykładowe;
• 4 pracownie komputerowe (po 30 stanowisk komputerowych każda);
• 2 pracownie językowe;
• bibliotekę (z komputerami i dostępem do Internetu) oraz czytelnię;
• dostęp do specjalistycznej biblioteki elektronicznej;
• 16 sal ćwiczeń;
• 2 sale gimnastyczne wraz z zapleczem sanitarnym;
• boiska ze sztuczną nawierzchnią;

• w pełni wymiarowe boisko do piłki nożnej;
• kort tenisowy za sztuczną trawą;
• możliwość odbywania lekcji wychowania fizycznego na basenie.

 

PODSTAWĄ WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO JEST ZŁOŻENIE PRZEZ KANDYDATA PEŁNEJ DOKUMENTACJI


 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

  1. Podanie /do pobrania na stronie internetowej lub w sekretariacie szkoły /
  2. Oryginał świadectwa z poprzedniej klasy
  3. Trzy fotografie o wymiarach 33x42 mm
  4. Kserokopię dowodu osobistego rodziców

 

  • Opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej /jeżeli uczeń ją posiada, a rodzic wyraża zgodę na dołączenie jej do dokumentacji szkolnej/,
  • Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności /jeżeli uczeń je posiada, a rodzic wyraża zgodę na dołączenie go do dokumentacji szkolnej.

 

NAUKA W GIMNAZJUM  jest BEZPŁATNA.

 

 Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu kandydata do szkoły rodzice zobowiązani są do podpisania umowy.

 


drukuj do góry