ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

File wwsse

Rada Rodziców

powrót

W skład Rady Rodziców wchodzą:

KLASA

PRZEWODNICZĄCY

ZASTĘPCA

SKARBNIK

III A

Karolina Czajka 

Iwona Grynia

Anna Zys

III B  Jarosław Socha  Anita Socha- Poznańska Hanna Sowa 

Składka roczna na Komitet Rodzicielski wynosi 150 zł. Wpłat można dokonywać jednorazowo lub w dowolnych ratach. Mile widziane są również wyższe kwoty. Pieniądze w całości wykorzystane są na potrzeby uczniów szkoły.

drukuj do góry