bahis siteleri canli bahis bedava bahis casino siteleri

ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

ROZWÓJ WWSSE

powrót
W dniu 14.01.2016 r. odbyło się kolejne posiedzenie Senatu Uczelni. Senat podsumował działalność Uczelni w minionym roku oraz ustalił kierunki działania na najbliższe miesiące. Na życzenie mieszkańców Kalisza i Legnicy zebrani upoważnili Rektora do wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem o prowadzenie Zamiejscowych Wydziałów Nauk Społecznych w Kaliszu oraz Legnicy.

 

Studenci w Kaliszu i Legnicy będą studiowali według takich samych programów jak w Środzie Wlkp. Senat podjął także uchwały o utworzeniu nowych specjalności: Handel Krajowy i Zagraniczny na studiach I i II stopnia na kierunku Ekonomia oraz studiów podyplomowych: Neurologopedia, Wczesne Wspomagania Rozwoju Dziecka, Organizacja i Zarządzanie Placówkami Pomocy Społecznej oraz Informatyka Stosowana.

W czasie spotkania Prorektor prof. zw. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk z satysfakcją podkreślił rozwój Uczelni. WWSSE kształci obecnie ponad 1400 studentów i 320 uczniów szkół różnego typu. W minionym roku Uczelnia zatrudniała ponad 120 pracowników naukowo – dydaktycznych, administracji i obsługi. Prorektor poinformował także o ukończeniu budowy i oddaniu do użytku sali gimnastycznej.

 

WWSSE w Środzie Wlkp. kształci studentów na:


STUDIACH I STOPNIA

NA KIERUNKU: PEDAGOGIKA, EKONOMIA, PRACA SOCJALNA I INFORMATYKA  W NASTĘPUJĄCYCH SPECJALNOŚCIACH:

- pedagogika w specjalnościach: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna i język angielski lub język niemiecki, resocjalizacja i socjoterapia, doradztwo zawodowe i edukacyjne z animacją  społeczno – kulturową, pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z terapią pedagogiczną,

- praca socjalna,

- ekonomia w specjalnościach: ekonomika przedsiębiorstw i zarządzanie kadrami, finanse, bankowość i ubezpieczenia, rachunkowość finansowa, ekonomia przestrzenna,

- informatyka w specjalnościach: informatyka stosowana – studia inżynierskie lub licencjackie, specjalność nauczycielska.


STUDIACH II STOPNIA

NA KIERUNKACH: PEDAGOGIKA I EKONOMIA W SPECJALNOŚCIACH:

- pedagogika w specjalnościach: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna; pedagogika resocjalizacyjna i praca socjalna; pedagogika ogólna; doradztwo zawodowe  i edukacyjne z animacją społeczno – kulturową,

- ekonomia w specjalnościach: rachunkowość finansowa; ekonomika przedsiębiorstw i zarządzanie kadrami; finanse, bankowość i ubezpieczenia; ekonomia przestrzenna; ekonomia ogólna oraz studia podyplomowe w różnych specjalnościach.

Oprócz studiów I i II stopnia WWSSE prowadzi także różne studia podyplomowe (patrz strona www.wwsse.pl) WWSSE prowadzi także Szkołę Podstawową, Gimnazjum i Liceum.

Po posiedzeniu Senatu odbyło się doroczne uroczyste spotkanie wszystkich pracowników szkoły, które uświetnił koncert zespołu - Kapela Średzioki.

drukuj do góry