ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

File wwsse

Przygotowanie pedagogiczne

powrót

Studia podyplomowe w zakresie: Przygotowania pedagogicznego

Kwalifikacje:
Uzyskanie przygotowania pedagogicznego.

Program studiów obejmuje takie przedmioty jak:
1. Emisja głosu 
2. Wprowadzenie do psychologii
3. Podstawy wiedzy o rozwoju biopsychicznym człowieka
4. Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
5. Etyka zawodu nauczyciela
6. Pedagogika ogólna
7. Pedagogika społeczna i opiekuńcza
8. Podstawy dydaktyki ogólnej
9. Organizacja i zarządzanie w szkole, prawo oświatowe
10. Edukacja matematyczna
11. Edukacja historyczno - społeczna
12. Edukacja polonistyczna
13. Edukacja przyrodnicza
14. Praktyka pedagogiczna

Ilość semestrów : 3
Ilość godzin: 280 godz. + 150 godz. praktyk
Opłaty: Wpisowe: 150 zł;  Czesne: 850 zł/sem - płatne w całości lub w ratach (zgodnie z umową).

drukuj do góry