bahis siteleri canli bahis bedava bahis casino siteleri

ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH

 

Filia wwsse

Program studiów

powrót

WYDZIAŁ EKONOMICZNY
KIERUNEK: Ekonomia
SPECJALNOŚĆ: Systemy logistyczne przedsiębiorstw

Łączna liczba godzin - 1805 - studia stacjonarne
Łączna liczba godzin - 902 - studia niestacjonarne

 

I ROK, I SEMESTR

 

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 E 7 Mikroekonomia
2 E 5 Organizacja i zarządzanie  
3 E 5 Podstawy nauki o finansach
4 E 2 Technologie informacyjne
5 Zoc 6 Matematyka
6 Zoc 2 Psychologia
7 Zoc 1 Język angielski
8 Zoc 1 BHP

  
I ROK, II SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 E 8 Makroekonomia
2 E 8 Rachunkowość
3 Zoc 4 Elementy prawa
4 Zoc 1 Ochrona własności intelektualnej
5 E 7 Matematyka finansowa
6 E 2 Język obcy(1)

II ROK, III SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 E 4 Analiza ekonomiczna
2 Zoc 6 Międzynarodowe stosunki gospodarcze
3 E 4 Finanse publiczne
4 E 4 Rynki finansowe
5 E 5 Planowanie strategiczne i biznesplan
6 E 6 Rachunkowość zarządcza
7 Zoc 2 Język angielski

II ROK, IV SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 Zoc 3 Podstawy marketingu
2 E 5 Statystyka opisowa
3 E 4 Bankowość
4 Zoc 4 Gospodarka regionalna
5 Zoc 2 Współczesne koncepcje filozofii i etyki
6 Zoc 3 System podatkowy
7 Zoc 4 Zastosowanie komputerów2
8 Zoc 2 Ekonomia integracji europejskiej
9 E 2 Język angielski
10 Zoc 2 Podstawy prawa pracy

2 Przedmiot ten może być zastąpiony na życzenie studentów innym przedmiotem z grupy: przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe do wyboru

 

III ROK, V SEMESTR

Lp. Froma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 E 4 Polityka społeczna
2 Zoc 4 Bilansoznawstwo i sprawozdawczość finansowa
3 Zoc 3 Podstawy logistyki2
4 Zoc 3 Metody wyceny projektów gospodarczych
5 E 4 Polityka gospodarcza
6 Zoc 3 Prognozowanie i symulacja
7 E 5 Ekonometria
8 Zal 4 Seminarium syplomowe

2 Przedmiot ten może być zastąpiony na życzenie studentów innym przedmiotem z grupy: przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe do wyboru

 

III ROK, VI SEMESTR

 

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 E 4 Fazy logistyki
2 E 5 Finanse przedsiębiorstw
3 Zoc 4 Controlling
4 Zoc 4 Zarządzanie logistyczne2
5 Zoc 4 Ubezpieczenia gospodarcze
6 Zoc 3 Pedagogika pracy
7 Zoc 6 Seminarium dyplomowe

 2 Przedmiot ten może być zastąpiony na życzenie studentów innym przedmiotem z grupy: przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe do wyboru

drukuj do góry